Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledige vikariater innen vår velfungerende legetjeneste i Østre Toten kommune. Østre Toten kommune ligger sentralt i Innlandet fylke, ca en og en halv time fra Oslo og 20 minutter fra Gjøvik. 
I påvente av oppstart for rekruttert lege, samt noe annet fravær, ønsker vi nå å få inn vikarer fra nå og frem til ca. 1.september, med muligheter for forlengelse.
Arbeidsplassen:
I Østre Toten kommune har vi fire kommunale legesentre. Disse er lokalisert på Skreia, Lena, Kapp og Kolbu.
Det er et godt samarbeide innad på legesentrene, opp mot kommunen og Sykehuset Innlandet. Fastlegene i Østre Toten kommune har lav terskel for å hjelpe hverandre, blant annet for råd og veiledning. De er engasjerte og faglig dyktige.
Om stillingen:

Vi søker deg som ønsker å få praksis som fastlege, men også deg som har jobbet i mange år. Dersom du ikke ønsker å jobbe 5 dager i uken, er vi åpne for individuell avtale for å jobbe mindre enn dette. Det er god inntjening på legesentrene. Er du nyutdannet, trenger vi at du vet din begrensning for når du skal be om hjelp, og du vil få god veiledning av dine kolleger.
Vi bruker pasientjournalsystemet CGM og ellers alt av utstyr en kan forvente på et moderne legekontor.
Våre fastleger har 8.2 avtaler, men vi har også mulighet til å tilby fastlønn.
Østre Toten kommune har arbeidsgiveransvaret for hjelpepersonellet ansatt på legesentrene.
Kvalifikasjoner:

Må-krav:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Beherske norsk både muntlig og skriftlig godt
Personlige egenskaper:
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men samtidig også ha gode evner til tverrfaglig samarbeid
  • Evne til å jobbe under press
  • Handlekraft, liker utfordringer, er fleksibel og utviklingsorientert
 Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Søknader vil bli vurdert fortløpende inntil ansettelse.
Vi tilbyr:
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Østre Toten kommune
Legetjenesten
Kontaktperson
Navn: Ola Snoen Tverå Løvstad
Tittel: enhetsleder Helse og Mestring
Telefon: +4795339137
E-post: ola.snoen. tvera. lovstad@ototen.no
Arbeidssted
Lena evt. Kolbu legesenter
Kinogata 34
2850 LENA
Søk på stillingen