Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Du finn Volda midt i det beste Noreg kan tilby av fjord og fjell. Opplev dei ville og vakre Sunnmørsalpane  med alt frå enkle ruter og oppmerka stiar i flate fjelldalar til utfordrande klatreturar og fantastiske toppturar. Vi tilbyr også eit særs blomstrande kultur og idrettsliv og eit attraktivt studiemiljø ved Høgskulen i Volda. Det er gode kommunikasjonar med flysamband til Oslo og Bergen frå Ørsta/Volda lufthamn. Sjå meir om Volda her: https://youtube.com/watch?v=FHDuVf1TpYY og her: https://youtube.com/watch?v=NGSg6xygovY

Vi har ledig for Lege i speialisering innan kirurgi:

 • Vikariat for perioden 24.04.2023-31.05.2024 med mogleg forlenging
 • Vikariat for perioden 08.05.2o23- 05.11.2023

Volda sjukehus er eit veldreve lokalsjukehus med full akutt- og traumefunksjon. Kirurgisk avdeling har spesialistar innan generell- og gastrokirurgi samt urologi. Som LIS2 går du i eit felles 6-delt vaktsjikt med LIS2 i ortopedi,  med ansvar for både generellkirurgiske og ortopediske pasientar. Dette gir deg ei variert kirurgisk grunnopplæring og eit godt fundament for vidare spesialisering.»

Søkjarar må spesifisere kva for ei av vikariata dei søkjer på

 

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i vaktarbeid, sengepost, dagkirurgi, poliklinikk og operasjon

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege
 • Godkjend LIS1
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Personelege eigenskapar vert vektlagde
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og engasjert
 • Medverke til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt miljø

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Olav Skjærpe Brattli
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70058200
E-post: Olav.Skjerpe.Brattli@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske legar Volda, Helse Møre og Romsdal HF
Kløvertunvegen 1
6103 Volda
Søk på stillingen