Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig vikariat på 1 år for Lege i Spesialisering i Hematologi.

Avdeling for blod- og kreftsykdommer består av tre seksjoner, hematologisk , onkologisk og palliativ seksjon. Hematologisk
seksjon er lokalisert til 2K hvor det både er inneliggende pasienter samt
poliklinikk og dagbehandling. I tillegg har klinikken en felles seksjon for
forskning og utvikling.

Hematologiseksjonen har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfomer. Avdelingen har et aktivt fagmiljø og tilstreber å behandle etter forskningsprotokoller der det er mulig, da ofte som ledd i nasjonale eller internasjonale studier.

Avdelingen oppfyller de fleste læringskravene i hematologi foruten at det er behov for ca 6 mnd tjeneste ved annen avd som utfører
høydosebehandling for å dekke læringsmål som ikke er mulig ved SUS.

Tiltredelse snarlig etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Stillingen lyses ut på nettsiden legejobber.no.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk.
 • Delta i avdelingens forvaktsordning for hematologi/onkologi.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling .
 • Delta i avdelingens øvrige drift .
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer 
 • Undervisningsoppgaver                     

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet  
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer  -  Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø     
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturer
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver  
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges     
 • Punktlig og pålitelig     
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer hematologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Hematologisk seksjon har et nært samarbeid med onkologisk seksjon, noe vi ser på som en  ubetinget fordel for begge parter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskoms.
 • En veldig god pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen.
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Einar Haukås
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 51 51 83 83
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Avdelingssoverlege
Telefon: 51518106
Arbeidssted
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image