Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Da søker du stillingen som Overlege i Psykiatri ved døgnenhet for psykisk helse og avhengighet i Karasjok!

Døgnenheten er en del av Samisk nasjonalt kompetasetjeneste (SANKS). Døgnenheten har 12 plasser likt fordelt mellom psykisk helse og TSB (avhengighet). Vi yter tilbud til alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblematikk.

I denne stillingen vil du bidra til fagutvikling og undervisning i tillegg til dine ordinære arbeidsoppgaver med utredning, behandling og veiledning. I tillegg gis det mulighet til forskning. Ved å jobbe på en mindre klinikk får du bredere erfaring. Her betyr du mer!

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet, preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. SANKS er organisert i 7 enheter; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert i Narvik, Drag, Røros, Snåsa og Oslo.

Karasjok (Kárášjohka på nordsamisk) er en kommune i Finnmark i Norge. Den er landets nest største kommune i utstrekning med et areal på 5 464 km². Kommunen grenser til Finland, og i Norge til Kautokeino i vest og sørvest, Alta i nordvest, Porsanger i nord og Tana i nordøst. I Karasjok opplever du lange lyse sommernetter under midtnattsola og den magiske mørketiden om vinteren.

SANKS er en del av Sámi Klinihkka - en ny strukturert klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Du kan lese mer om oss på denne nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for utfyllende informasjon om stillingen eller andre spørsmål.

Og du, husk at det er flere fordeler med å leve og jobbe i Finnmark! Her har vi mer fritid, lever tettere på naturen, gratis barnehage (fra høsten 2023), lavere skatt og billigere strøm. Og, etter at du har bodd og jobber her 12 mnd - får du årlig avskrevet 20 % av studielånet ditt med inntil 30 000,- kr.

Det er ingenting å tenke på - kom til Finnmark og Karasjok!

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt
 • Mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som en del av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialist godkjenning i voksenpsykiatri
 • Må kjenne aktuell lovverk
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke -nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig å ha kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med kunnskaper i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for å kombinere tilstedeværelse og hjemmekontor
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn, fri og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring.
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

   

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Edit Johnsen
Tittel: SANKS leder PHV
Telefon: +47 48292612
E-post: edit.johnsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Ellen Ingrid G Eira
Tittel: Enhetsleder
Telefon: (+47) 78969782 /90278942
E-post: Ellen.Ingrid.Eira@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Døgnenhet - psykisk helse og avhengighet Karasjok, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Avjovargeaidnu 182
9730 Karasjok
Søk på stillingen