Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lindesnes kommune har for tiden to (2) ledige fastlegehjemler.  Vi jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste, og ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege i.

Kommunen har nylig utformet og vedtatt en ny plan for legetjenester med gode vilkår for fastleger som kan velge mellom næringsdrift eller fast tilsetting som fastlønnet. Utfordringene i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt, og vi kan tilby følgende:
 • Fastlønnsavtaler for leger som ønsker det.
 • Midlertidig kommunalt basistilskudd til selvstendig næringsdrivende fastleger med 50% per pasient opptil 1000 pasienter utover statlig basistilskudd, og dersom staten øker basistilskuddet utover årlig prisvekst, reduseres den kommunale basisfinansieringen tilsvarende. 
 • Etableringsstøtte for næringsdrivende fastleger.
 • Kompensasjon av tapt arbeidsinntekt for fravær i forbindelse med egen sykdom/barns sykdom for næringsdrivende fastleger inntil 10 dager per kalenderår.
 • Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger, og kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.
Kommunen har overtatt driften av tre flotte og godt utstyrte legesentre. Ledelse og administrasjon av legesentrene ivaretas av avdelingsleder for legetjenester. De ledige hjemlene er lokalisert til to av disse sentrene:

1. Halse legesenter, ledig fastlegehjemmel med listetak på 1000 pasienter. Halse legesenter er lokalisert sentralt i Mandal sentrum, i samme bygg som Lindesnes legevakt. Halse legesenter har seks fastlegehjemler og stabile og dyktige helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Allmenn journalsystem.

2. Øvrebyen legesenter, ledig fastlegehjemmel. Listelengden er 1150 pasienter i dag. Det vurderes å dele listen i to fastlegehjemler med listetak på 800-1000 pasienter. Øvrebyen legesenter er lokalisert til byens handlesenter, Alti. Legesenteret har tre fastlegehjemler, en LIS1(turnuslege) og stabile og dyktige sykepleiere og helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Allmenn journalsystem.

Tiltredelse/oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Det er plikt til deltagelse i legevakt som er lokalisert i Mandal. Det er for tiden lav vaktbelastning. 
 • Kommunen kan pålegge inntil 7,5 t kommunal bistilling per uke i henhold til rammeavtalen. Per dagsdato er det ikke tilpliktet kommunal stilling til hjemmelen.
 • Legen vil inngå i kommunens beredskapsordning for nødnettradio på dagtid (daglegevakt på ukedager)
Kvalifikasjoner: 
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnustjeneste/LIS1.
 • Fastleger må være ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.
LiS1 som gjennomfører praksis i kommunehelsetjeneste oppfordres til å søke, og vil kunne vurderes til stillingene/hjemlene forutsatt godkjent LIS1-tjeneste.

Personlige egenskaper: 
 • Interesse for allmennmedisin.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Interesse for å delta i utviklingsarbeid vil bli vektlagt.
 • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr:
Lindesnes kommune er en attraktiv kommune å bo og arbeide i som har kort avstand til nabokommunen Kristiansand, Sørlandets "hovedstad". Kommunen har et rikt kultur- og foreningsliv, både i Mandal by og ellers i kommunen. Her finner du flotte naturområder fra hav til hei som gir gode muligheter for et aktivt liv i alle aldre.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Kontaktperson
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Halse legesenter og Øvrebyen legesenter
Halseveien 5
4517 MANDAL
Søk på stillingen