Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Ullern utlyser to fastlegeavtaler ved Skøyen helsesenter. Helsesenteret ligger sentralt plassert på Skøyen med kort avstand til trikk og tog. Reisetid til/fra Oslo S er 8 minutter. Tilgang til parkeringsgarasje og apotek i samme bygg. Listestørrelsen på de to hjemlene er henholdsvis 1350 og 1500 pasienter.

Skøyen helsesenter betår av fem fastlegehjemler og har fire helsesekretærer fordelt på 3,6 årsverk. Legesenteret holder til i moderne lokaler og har et laboratorium som kvalitetssikres via Noklus. Senteret har to skiftestuer til bruk for småkirurgi, EKG og spirometriundersøkelser mm. Hvert legekontor er satt opp med gyn-stol og tralle for småkirurgi.

Av digitale løsninger bruker senteret Infodoc plenario, IP telefoni med automatisk oppslag på egen server. Helsenorge er effektivt integrert i EPJ til e-konsultasjoner og e-resepter. Betaling via Convene.

Bydelen ønsker at fastlegene skal representere befolkningen for øvrig. Per nå er det en overvekt av mannlig fastleger i bydel Ullern. Vi oppfordrer av den årsak spesielt kvinner til å søke på de tilgjengelige stillingene.

Nye hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske betingelser med nåværende hjemmelsinnehavere. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert.

Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for hhv 1350 og 1500 pasienter
 • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske legeoppgaver
 • Det er pliktig deltakelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/Lis 1 tjeneste eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • Påbegynt eller ferdig spesialist i allmennmedisin
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis 
Personlig egenskaper:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
 • Individuell fastlegeavtale etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Bydel Ullern vil tilby ALIS-avtale, dvs. støtte til utdanningsaktivitet der det er aktuelt
 • Bydel Ullern er registrert som utdanningsansvarlig virksomhet for videreutdanning i allmennmedisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Ullern
Kontaktpersoner
Navn: Olaf Hesle
Tittel: bydelsoverlege
Telefon: 953 07 211 eller 913 36 217
E-post: olaf.hesle@bun.oslo.kommune.no
Navn: Linda Rui
Tittel: Fastlege
Telefon: 906 01 396
Arbeidssted
Skøyen helsesenter
Hovfaret 17
0275 OSLO
Søk på stillingen