Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor.
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives etter kommunalt avtaleverk samt de vilkår som fremgår av lover, reglement og rammeavtalen ASA 4310.

Det ytes etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal ALIS tilskuddsordning.

Madlakrossen legesenter 
Delehjemmel med listetak på 1500 pasienter - tiltredelse snarlig eller etter avtale.
Fastlegen som søker delehjemmel nærmer seg pensjonsalder og har planer om å jobbe redusert frem til desember 2023. Det er også mulig å overta hele hjemmelen til desember uten deleliste i forkant hvis det er ønskelig.  
Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Madlakrossen legesenter. Øvrige betingelser for deling av hjemmelen må avtales med nåværende hjemmelshaver. 
Madlakrossen legesenter ligger sentralt på Madla rett med Madla Amfi. Senteret har i dag 4 fastlegehjemler.  Det er et velfungerende senter med lyse og trivelige lokaler. Legesenteret har tilsatt 3,3 årsverk i hjelpepersonell. Det er tilknyttet velutstyrt laboratorium med EKG, spirometri og 24-timers BT apperat samt eget GU-rom. Det er gode parkeringsmuligheter og kort avstand til kollektivtilbud.

Organisasjonsform: DA
Journalsystem: WebMed
Kontakt: Hjemmelshaver Marit Bergem Apeland tlf. 907 86 278

Arbeidsoppgaver
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Allmenlegeoppgaver
 • Listeansvar for deler av listen etter avtale med nåværende hjemmelshaver
 • Fastlegen skal motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • Som fastlege har man legevaktsplikt ved en av Stavangers kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger
 • Fastlegen kan tilpliktes kommunalt legearbeid inntil 7,5 timer/uke

Kvalifikasjoner 
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest
 Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men ikke et krav

Personlige egenskaper 
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis
Vil tilbyr 
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
  Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke bar
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Louise Ringgaard Zweidorff
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45462837
E-post: louise.ringgaard.zweidorff@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Møller Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Madlakrossen legesenter
Madlamarkveien 2
4041 HAFRSFJORD
Søk på stillingen