Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Avdeling for patologi er landets største patologiavdeling med ca. 270 ansatte, derav ca. 50 overleger og 20 LIS. Virksomheten er lokalisert på tre steder i OUS, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet og overlegene er organisert i faggrupper. Vi tar i bruk ny teknologi og forbereder digitalisering. Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø som i 2020 publiserte mer enn 160 artikler i velrenommerte
tidsskrifter. Avdelingen bidrar med fagutvikling og undervisning for
medisinerstudenter og ingeniørstudenter på høyskolenivå.Sykehuset og avdelingen er i konstant utvikling og endringer i stillingens innhold og arbeidssted kan forekomme.

Vil du være med på laget? Er du en engasjert lege med gode samarbeidsevner?

Ved avdelingens Seksjon for diagnostikk på Radiumhospitalet/OCCI har vi ledig 100 % fast stilling som seksjonsleder.   
Seksjon Radiumhospitalet er lokalisert i OCCI-bygget og består av Enhet for diagnostikk og Enhet for kontor. Enhet for diagnostikk har 21 overleger som har diagnostikk innen fagfeltene hemato-,
urogenital-, gynekologisk-, sarkom-, og thyreoidea-patologi, samt cytologi, inkludert Livmorhalsprogrammet. Seksjonsleder har direkte personalansvar for overlegene i Enhet for diagnostikk og  enhetsleder for kontor.
Seksjonsleder har helhetlig ansvar for diagnostikk, forskning og undervisning som naturlig hører inn under seksjonens delegerte ansvarsområder samt for drift, personal, budsjett og resultat for seksjonen. Seksjonsleder deltar i diagnostikk etter nærmere avtale med avdelingsleder. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonsleder skal delta og ta medansvar for avdelingens samlede fag- og driftsutfordringer, herunder økonomiske resultatmål og aktivt bidra til at vedtatte overordnede mål og strategier blir oppnådd. Drift på tre lokalisasjoner krever koordinering og samarbeid på tvers med de andre seksjonslederne og avdelingsleder. Seksjonsleder fungerer som en stedlig leder på den aktuelle lokalisasjonen på Radiumhospitalet. Dette innebærer blant annet
tett samarbeid med histologilaboratoriet.

Startdato etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • fag-, budsjett-, personal, - og resultatansvar for seksjonens samlede virksomhet
 • ansvar for at det utarbeides gode rutiner og prosedyrer
 • løpende resultatoppfølging og rapporteringer til avdelingsleder
 • sikre at seksjonens personell har nødvendig kompetansenivå gjennom aktiv fagutvikling
 • bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner med arbeidstakerorganisasjonene og verneombud på lokalt nivå
 • systematisk HMS-arbeid
 • diagnostisk arbeid etter avtale innenfor noen av faggruppene på Radiumhospitalet
Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon som lege
 • spesialist i patologi
 • ledererfaring er en fordel, men ikke en forutsetning 
 • beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • har evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • har gode samarbeidsevner
 • tenker helhetlig og lar deg motivere av utfordringer  
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • er strukturert, proaktiv og opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • er tydelig og tilstedeværende - både gir støtte og utfordrer medarbeiderne 
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for patologi, Seksjon Radiumhospitalet
Kontaktperson
Navn: Bodil Bjerkehagen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91375019
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi
Ullernchausseen 70
0424 Oslo