Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon Psykosebehandling Gaustad har ledig stilling som overlege. Seksjonen består av to sikkerhetspsykiatriske enheter og en lukket psykoseenhet. Overlegen inngår p.t. i en 14-delt bakvaktsordning for Gaustad-området.

Stillingen tilsettes ved seksjonens behandlerenhet med 11 leger og psykologer. Behandlerenheten har enhetsleder/overlege for behandlerenheten som nærmeste leder, og det vektlegges at enheten skal fungere som et trygt og inspirerende fagkollegium. Ved seksjonen fokuseres det på en faglig oppdatert, individualisert og helhetlig tilnærming til utredning og behandling, der standardutredninger også er viktig i kvalitetssikringen. Det er utstrakt bruk av teamarbeid som metode. Seksjonen vil kunne tilby gode muligheter for personlig fagutvikling.

Ønsket oppstart 01.06.2023 eller etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling/rehabilitering av pasienter med alvorlig sinnslidelse.
 • Delta i klinikkens bakvaktordning etter behov.
 • Fungere som klinisk veileder for LIS.
 • Bidra til at den faglige kvaliteten i seksjonen holder høy nasjonal standard.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialistgodkjenning i psykiatri, evt. svært avgrenset tid igjen av spesialiseringen.   
 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk på høyt muntlig og skriftlig nivå.
 • Erfaring fra arbeid med psykoselidelser.

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Interesse for og erfaring med fagutviklingsprosjekter og/eller forskning.
 • Interesse/erfaring fra rettspsykiatri.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Lønn etter avtale. 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Fred Heggen
Tittel: Konst. seksjonsoverlege
Telefon: 220-29105
E-post: uxhefa@ous-hf.no
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykosebehandling, Gaustad 
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo