Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du nysgjerrig og åpen i møte med andre mennesker? Vi søker sommervikarer til variert, spennende og givende jobb i et usedvanlig godt arbeidsmiljø!

Avdeling for legetjenester søker flere sommervikarer fra uke 25 til 32 eller enkeltuker etter avtale. 

Vi har i dag 20 dyktige leger som til daglig jobber på sykehjem, helsestasjon, fastlegekontoret og legevakten i kommunen. 

Nå søker vi etter sommervikarer som kan jobbe på dagtid på et av våre fem sykehjem: Finstad sykehjem, Greverud sykehjem og omsorgsboliger, Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Langhus bo- og servicesenter og Solborg bo- og aktivitetssenter.   

Du får jobbe med sykehjemspasienter som utgjør en gruppe fra relativt unge og friske rehabiliteringspasienter, via pasienter i korttidsavdeling som ofte kan tilbakeføres til hjemmet, til langtidsbeboere med alvorlig somatisk sykdom og/eller kognitiv svikt og kort forventet levetid.

En viktig del av vurderingen av pasienten i relativt tidlig fase er å ta stilling til behandlingsnivå- og intensitet hvis noe akutt skulle inntreffe. Det skal gjøres legemiddelsamstemming, ernæringsstatus, vurderes samtykkekompetanse i tillegg til medisinsk behandling og oppfølging.  

Dette krever god og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende, godt samarbeid med tverrfaglig team, som inkluderer drøfting av medisinske fakta, pasientens og pårørendes ønsker og forventninger, etiske aspekter og mulige handlingsalternativer, med andre ord – en svært variert, spennende og givende jobb!

Arbeidsoppgaver
  • forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader hos pasienter som du til enhver tid har ansvar for
  • ha ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet

Kvalifikasjoner
  • offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon eller medisinstudent med lisens
  • krav til gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig
Gyldig politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper
  • Vi søker fleksible og løsningsorienterte vikarer med gode samarbeidsevner. Du nysgjerrig og åpen i møte med andre mennesker, og du viser stor interesse og engasjement for pasientens beste.
  • Det er viktig at du har evnen til å se at du er en del av en større tjeneste, og at det du gjør betyr noe for andre. Du har respekt og omsorg for pasientene.

Vi tilbyr
  • et usedvanlig godt arbeidsmiljø
  • fast møtepunkt ukentlig med alle kommunelegene
  • erfarne kollegaer som rådgivere

I Nordre Follo ønsker vi mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen i kommunen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilrettelegge arbeidsforholdene hvis du har behov for det.

Nordre Follo kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at du må begrunne det spesielt hvis du ber om unntak fra å stå på offentlig søkerliste. Hvis vi vurderer at det ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil vi kontakte deg.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktperson
Navn: Lene Svendsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 930 56 194
E-post: lene.svendsen@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI
Søk på stillingen