Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kreftavdelingen har nå flere ledige - LIS 3 vikariater i ulik varighet. 

Da flere av våre fantastiske LIS-leger går videre i utdanningsløp og svangerskapspermisjon har vi nå flere ledige LIS 3 vikariater i ulik varighet.

Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i hele Østfold og Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk. Avdelingen etterstreber og har mål om utstrakt forskningsvirksomhet for å ligge i front og komme pasientene til gode. I forbindelse med ibruktakelse av nytt høyteknologisk sykehus på Kalnes 2015 fikk kreftavdelingen tilgang til PET CT. Nye behandlingsmetoder er tatt i bruk - CMS, iverksettelse av hjemmebehandling med antibiotika og ett innovasjonsprosjekt med blodprøvetaking hjemme, er eksempler på dette.
Kreftavdelingen har for tiden 26 senger fordelt på et døgnområde med 3 sengetun, poliklinikk og senter for lindrende behandling. Det er totalt 14 årsverk overleger og 8 årsverk lege i spesialisering onkologi. Fagområde hematologi ligger også til avdelingen.

Søknader vil bli behandlet fortløpende og stillinger kan bli besatt før søknadsfristen utgår.

Vi ser frem til å høre fra deg!
 

Arbeidsoppgaver

 • Primærvaktsystem med tilstedevakt dag, kveld og helgevakt
 • Akutt onkologi og postarbeid
 • Poliklinikk blir tilpasset kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra onkologi/indremedisin er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig dyktig og engasjert til å videreutvikle fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget dynamisk miljø
 • Et meget godt faglig miljø, dyktige medarbeidere og variert pasientgrunnlag
 • Godkjenning gruppe II, for 2 år
 • Nært samarbeid med regionavdeling - Oslo Universitetssykehus
 • Unik mulighet til å være med på å bygge en ny kreftavdeling med store visjoner for fremtiden
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Krohn Tennøe
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 97 52 84 00
E-post: Oyvind.Krohn.Tennoe@so-hf.no
Arbeidssted
Onkologisk seksjon
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen