Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kan du tenkje deg å bli ein del av vårt team ved kirurgisk avdeling i Ålesund?
Vi driv aktivt med forskning og 3 overlegar har doktorgrad. Vi er den største kirurgiske avdelinga i HMR og har mellom anna ansvar for kar og mamma endokrinkirurgi for heile fylket. Det utførast colorectal cancerkirurgi med ca 50 operasjonar for canser recti og ca 120 for canser coli per år. Vi er pt 15 overlegar, 10 LIS 2/3 og 15 LIS 1. 

-6 måneders vikariat fra 15/05/23 LIS 2 kirurgi.
-1 års vikariat 01/09/23 LIS 3 mamma/endokrinkirurgi

Ved intern tilsetting kan andre vikariat som LIS 2 bli ledig.

Søkjarar må spesifisere kva stilling dei søkjer på.

Ålesund sjukehus ligg omkransa av flott natur, fjord og fjell. Ålesund kan tilby urbant og rikt kulturlivmed konsertar og festivalar. Vi har nærleik til ekstreme naturopplevingar både sommar og vinter, som toppturar i Sunnmørsalpane og padling i havgapet. Vil du lese meir om regionen vår, sjå her: Visit Ålesund og Sunnmøre


Arbeidsoppgåver

 • Vaktarbeid, sengepost, dagkirurgi, poliklinikk, operasjon inngår i LIS 2/3 vaktsskift, delte vaktdøgn, for
  tida 9-delt vakt
 • Delar av tenesta i mamma/endokrinkirurgi kan vere utan vakt

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege, og må legge ved søknadsblankett for legestillingar
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg 

Personlege eigenskapar

 • God samarbeidsevne
 • Det å vere personleg egna vil bli vektlagt.
 • Strukturert. Engasjert.
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø.

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Valborg A. Bakke
Tittel: Seksjonsleiar / Kirurgiske legar
Telefon: 70105167
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund