Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Legevaktslege i Nordsjøturnus

Larvik legevakt skal innføre forsøk med komprimert turnus (Nordsjøturnus) for leger. Vi har allerede ansatt to leger og er nå på jakt etter en lege til for å gjøre teamet komplett.

Turnusen er lagt opp med to uker arbeid etterfulgt av friperiode på fire uker. Det vil være ca 12 vakter per arbeidsperiode, hovedsakelig nattevakter. 6 av disse vil være langvakter. Stillingsprosent utgjør ca 70 % med tiltenkt vaktoppsett. Forsøksperioden vil være på ett år med gode muligheter for fortsettelse om ordningen viser seg å gi god kvalitet og kontinuitet på tjenesten. Faglig oppdatering og kurs forventes gjennomført i friperiodene.

Som legevaktslege jobber du som vaktlege i turnus ved legevakten. Du jobber selvstendig eller sammen med en annen legekollega, og du inngår i et team av dyktige leger og erfarne sykepleiere. Du har vakt i legevaktens lokaler og rykker ut til hendelser der det er behov.

Larvik kommune tilbyr en fullverdig utdanning innen allmennmedisin og tilbyr rotasjon til sykehjem og fastlegekontorer ved behov. Vi har avtale med Sykehuset i Vestfold om å gjennomføre tjeneste relatert til spesialisering i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver
Du skal blant annet:
 • Utføre konsultasjoner på legevakt
 • Foreta utrykninger og sykebesøk ved behov
 • Utføre andre oppgaver som faller naturlig under legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Du er spesialist i allmennmedisin eller erfaren ALIS
 • Offentlig godkjent lege med gjennomført LIS1-tjeneste
 • Du oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften §7
 • Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med variert erfaring fra allmenn- og legevaktsmedisin
Personlige egenskaper
 • Du er en lagspiller og samarbeider godt med andre profesjoner
 • Du har godt humør og er løsningsorientert
 • Du tolererer stress og pressede situasjoner
 • Du er ansvarsbevisst og viser forståelse for legevaktens oppdrag
 • Du evner å jobbe selvstendig over lengre perioder
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn og attraktiv turnusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for utdanningsløp som ALIS
 • Faglig oppdatering med mulighet for simuleringstrening og hospitering
 • Spennende legetjeneste i et trivelig miljø
Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.
   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Legevakt
Kontaktperson
Navn: Øivind Holte- Ambjørnsen
Tittel: Fagoverlege
Telefon: 99635488
E-post: oivind.holte.ambjornsen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik legevakt
Greveveien 16
3257 LARVIK