Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker en overlege med interesse og engasjement for mennesker med psykoselidelser. Du er opptatt av faglig utvikling, brukermedvirkning og ønsker å bidra til utvikling av tjenestene i et åpent og inkluderende arbeidsmiljø. Du har erfaring fra feltet og er opptatt av samhandling på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

Betanien DPS
Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 55 000 innbyggere over 18 år. Betanien sykehus har organisert seg med klinikk for somatisk helse og klinikk for psykisk helsevern. Klinikk for psykisk helsevern er organisert i 5 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri (15 døgnbehandlingsplasser), Avdeling psykose (12 døgnbehandlingsplasser), FACT-team/psykosepoliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) . Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende. Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.  

Psykose poliklinikk/FACT team
Psykosepoliklinikken driver et FACT-team i samarbeid med kommunen, og behandling- /oppfølging i form av diverse gruppetilbud. 
FACT-teamet ivaretar oppfølging av pasienter med schizofrenispektrum lidelse. Poliklinikken er godkjent for tvang uten døgnopphold og har 15, 8 årsverk.
I tillegg til 4 hjemler for psykiatere har psykosepoliklinikken 3 hjemler for psykologspesialister. Øvrige faggrupper er sosionom, spesialsykepleiere / vernepleier, jobbspesialist, erfaringskonsulenter og musikkterapeut.  

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Yte medisinskfaglig rådgivning i avdelingen og klinikken, i samarbeid med andre overleger innen psykisk helsevern
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • Delta og bidra i bakvakt
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunal instanser
 • Bidra med noe administrativt arbeid 
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

  Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning og praksis.
  • Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin eller praksis fra rusfeltet, er en fordel.
  • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernloven, opplæring gis.
  • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk.

  Personlige egenskaper

  • Opptatt av å utvikle og forbedre tjenestetilbudet til våre pasienter.
  • Fleksibel og løsningsorientert.
  • Effektiv og stor arbeidskapasitet.
  • Samarbeidsorientert og omgjengelig.
  • Positiv innstilling.

  Vi tilbyr

  Som ansatt i psykosepoliklinikken blir du del av et sterkt faglig team hvor samhandling og godt kollegaskap står sentralt.

  Mulighet for å delta i prosjekt ifm. utvikling av FACT-tilbudet ved Betanien DPS.

  Stillingsbrøk 100%. Lønn etter avtale. Gode pensjonsordninger i KLP. Gode forsikringavtaler. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse. Sykehuset har videreført IA-avtalens ordninger. Ansatte har fri adgang til velutstyrt treningslokale og tilgang til leige av stor hytte med båt i Alvøen. Der er gratis parkering på eiendommen. 

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Betanien sykehus AS
  Kontaktpersoner
  Navn: Kirsti Sætre
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 55 507273
  E-post: kirsti.setre@betaniensykehus.no
  Navn: Silje Vigsnæs
  Tittel: Enhetsleder psykisk helsevern
  Telefon: 91151958
  E-post: silje.benedicte.vigsnes@betaniensykehus.no
  Arbeidssted
  Betanien Sykehus AS
  Vestlundveien 23 B
  5145 Fyllingsdalen
  Søk på stillingen