Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Stjørdal legesenter har ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende fra 1. september 2023, hvor det finnes gode inntjeningsmuligheter og moderate utgifter.

Fastlegehjemmelen er lokalisert ved Stjørdal legesenter som er en velorganisert og innarbeidet legepraksis i trivelig nyoppussete lokaler. Legesenter ligger sentralt i Stjørdal sentrum med gåavstand til det meste. Fasiliteter som man kan benytte seg av i nærområdet er Kimen kulturhus, restauranter, kafeer, butikker, og kjøpesenter. Man har også Helsehuset som nærmeste nabo hvor man finner ambulansetjenesten, Værnesregionen legevakt og responssenter, Distriktsmedisinsk Senter (DMS), korttids- og rehabiliteringsavdeling og poliklinikk fra HNT. Helsehuset har og en hyggelig kantine man kan benytte seg av i lunsjen. 

Legesenteret er samlokalisert med Stjørdal helsestasjon, jordmor, og kommunepsykolog. For legene er det en avgiftsfri parkering like utenfor legesenteret. Senteret er organisert som A/S der personalet er ansatt i Stjørdal legesenter A/S. På legesenteret er det totalt 5 fastleger som driver selvstendig næringsdrivende, i tillegg til LIS1 og erfarne helsesekretærer. Det er et bra arbeidsmiljø på legesenteret  med gode kollegiale forhold og stabilt personale. Det prioriteres både faglig og sosialt påfyll i form av blant annet jevnlige smågruppemøter, avsatt tid til å diskutere pasientkasuistikker og hyggelig fredagslunsj.

Stjørdal legesenteret har to velutstyrte "skadestuer", til småkirurgi og til EKG/spirometri. Det finnes også et velutstyrt laboratorium hvor det er en ansatt bioingeniør som drifter laboratoriet. Journalsystemet som benyttes er Pridok, et nyere journalsystem som oppleves effektivt og godt i bruk av både legene, så vel som medarbeiderne. Dette sikrer en god flyt på legekontoret. Pridok, som er webbasert, gjør at du like enkelt kan logge deg på og jobbe hjemmefra. Legene på kontoret har prioritert å ha én administrativ dag i uken, hvor velfungerende kollegial fraværsdekning dekker opp for Ø-hjelpsbehov.

Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus.
 • Fastlegen skal innrette sin praksis etter å motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden.
 • Listeansvar er pr i dag 900 pasienter.
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende.
 • Kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 timer/uke.
 • Dagberedskap med rullerende tjeneste på alle legekontor i Stjørdal kommune.
 • Deltakelse i Værnesregionen legevakt; En interkommunal legevakt for 4 kommuner og som i dag har 24-delt vakt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre spesialiseringen.
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevnte kurs ytes økonomisk tilskudd.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse, og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Evnen til å jobbe strukturert og målrettet
 • Gode kommunikasjons– og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt felleskap vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En trivelig arbeidsplass med varierende arbeidsoppgaver
 • Ekstra kommunalt tilskudd i basistilskuddet på kr 323,- pr. pasient, som kommer i tillegg til ordinært tilskudd på kr 675,-.
 • Stjørdal kommune støtter overdragelse av praksis med 400.000,- kroner. 
 • Økonomisk tilskudd ved behov for kurs/utdanning. 
 • ALIS-avtaler med tilskudd etter statlig ordning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Lene Christel Haugen Eidem
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 957 25 429
Arbeidssted
 Stjørdal kommune
Breidablikkvegen 3
7500 Stjørdal