Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for i overkant av 105 000 innbyggere samt områdefunksjon for stråleterapi og hematologi. Avdelingen har totalt 72 senger inkludert 10 kreftsenger fordelt på 3 sengeposter, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. I tillegg medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottaket. Det er spesialister innenfor alle de indremedisinske grenspesialitetene.  Det er årlig ca 7 000 innleggelser og 18 000 polikliniske konsultasjoner på avdelingen. Det er generelle indremedisinske vakter der overlege går tertiærvakt bak LIS 2/3 og LIS 1. Det pågår aktiv forskning ved avdelingen. Sykehuset har stor virksomhet spesielt innenfor onkologi, i tillegg kirurgisk virksomhet og ortopedi, intensiv, gyn/føde og ØNH avdeling. 

Seksjonen har bred infeksjonsmedisinsk virksomhet med egen sengepost og poliklinikk med dedikerte sykepleiere.

Ved avdelingen er det ledig fast stilling for:

OVERLEGE I INFEKSJONSSYKDOMMER

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på poliklinikk, dagenhet og sengepost, tilsyn/konsultative oppgaver på intensiv og andre avdelinger 
 • Supervisjon og veiledning av leger i spesialisering
 • Deltakelse i avdelingas vaktordning  
 • Enkelte oppgaver knyttet til smittevern og antibiotikastyringsprogram kan være aktuelt etter nærmere avtale.
 • Bidra i utviklings- og forbedringsarbeid i avdelinga 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk skriftlig og muntlig
 • Spesialist i infeksjonssykdommer
 • Gode generelle indremedisinske kunnskaper 

Personlige egenskaper

 • Evne til både teamarbeid og selvstendig arbeid
 • Motivasjon og egnethet for arbeid innen fagfeltet

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Olav Stubhaug
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97681887
Navn: Ingvild Svendsrud
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: Tlf. 917 57207
Arbeidssted
Medisinsk avdeling - Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 GJØVIK