Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Legetjenesten søker fastlege 100% fast stilling.

Kirkegaten Legekontor er et veldrevet fastlegesenter, der det jobber 3 leger i selvstendig næringsdrift. Kontoret ligger sentralt i Skien. Legesenteret har ansatt 3 erfarne og hyggelige helsesekretærer. Legesenteret har lyse og trivelige lyse lokaler. Det er god plass til parkering. Kontoret er svært godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. Det benyttes CGM journalsystem, Helsenorge tilknyttet for e-konsultasjoner/timebestilling og det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett. 
 
Listestørrelse: ca. 980 pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt. ca 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig erfaring

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Tilrettelagt ALIS-løp, individuell plan, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • 0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
 • Økt basistilskudd med 30 % per listepasient inntil 1000 listepasienter. Dette tilskuddet vil kunne endres når det tilkommer økte statlige midler til pasienttilpasset basistilskudd
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Gode økonomiske kompensasjonsordninger for vakter som tas utover pålagte vakter i vaktturnus ved legevakt
 • Kommunen planlegger å etablere flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Romundset
Tittel: Fastlege
Telefon: 45229256
E-post: evarom500@hotmail.com
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +4795034829
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Kirkegata 1
3717 Skien
Søk på stillingen