Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe som lege i nytt rehabiliteringssenter?

August 2023 åpner Trondheim rehabiliteringssenter i et nybygg i Klæbuveien 198 med 72 døgnrehabiliteringsplasser fordelt på tre avdelinger. Trondheim rehabiliteringssenter skal være navet i kommunens satsing på rehabilitering, være en pådriver for utvikling av gode pasientforløp og tydelig samarbeidspartner innen forskning.

Det er planlagt fem legestillinger ved oppstart og vi tilbyr nå en fast 100 prosent stilling som ALIS/LIS3 eller spesialist i allmennmedisin, geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Trondheim kommune er registrert utdanningsvirksomhet og vil tilrettelegge for spesialistutdanning i allmennmedisin. I spesialiseringsløpet tildeles du en individuell veileder og nødvendig supervisjon vil bli gitt. Det tilrettelegges for deltakelse på læringsaktiviteter for å oppnå læringsmål. To år på helsehus er tellende tjenestetid i spesialiseringsløpet. Deretter har du mulighet til søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter, dette for å få godkjent krav om to år uselektert praksis eller å få innvilget permisjon uten lønn fra din stilling for å gjennomføre uselektert praksis i privat næringsdrift. Du vil få innvilget permisjon uten lønn for å gjennomføre ditt sykehushalvår.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved Trondheim rehabilitering i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Tverrfaglig samarbeid med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped og aktivitør.
 • Deltagelse i jevnlige møter med de andre legene.
 • Spesialister i allmennmedisin har veiledningsansvar for LIS3/ALIS
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1.
 • Ønskelig med spesialister i allmennmedisin, geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri og rehabilitering.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • 4 legekolleger som jobber ved Trondheim rehabiliteringssenter.
 • 30 legekolleger som jobber i store stillinger ved sykehjem i Trondheim kommune.
 • Tett oppfølging/samarbeid med overlege.
 • Nye og moderne lokaler.
 • Mulighet for ti dager med kurs/kompetanseheving per år.
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent to år tellelig tjeneste ved Trondheim rehabiliteringssenter.
 • Kommunen vil legge til rette for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
 • Mulighet for å søke på internt utlyste ALIS/LIS3-stillinger på Øya legesenter, eller få bistand med å finne uselektert praksis i privat næringsdrift. 
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag med fleksitidsordning.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Koordinator sykehjemsleger
Telefon: 90819431
Arbeidssted
Klæbuveien 198
7037 TRONDHEIM
Søk på stillingen