Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du lege og ønskjer å spesialisere deg innanfor rusfaget? 

Avdeling TSB har ledig 100 % fast stilling for lege i spesialisering (LIS 3) knytta til poliklinikken i Molde med tilsetting frå snarast eller etter avtale. 

TSB gir tverrfagleg spesialisert behandling til vaksne med rus- og avhengigheitslidingar. Individuelt tilpassa behandling vert gitt i form av poliklinisk oppfølging, avrusing (akutt og elektiv) samt døgnbehandling. Avdelinga består av fem ulike seksjonar lokalisert både i Ålesund og Molde. I tillegg gir avdelinga tilbod om Legemiddelassistert rusbehandling (LAR) lokalisert i Kristiansund. For å sikre heilskaplege og koordinerte tenester samarbeider TSB med ulike eksterne instansar. I tillegg tilbyr TSB eigen poliklinisk oppfølging til pårørande. 

Arbeidet som LIS omfattar utgreiing og behandling av avhengigheitslidingar, men inkluderer også arbeid med psykiske og somatiske utfordringar. TSB har per i dag 4 overlegar med spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg er det 6 legar som har påstarta LIS-løp. Det er tett medisinskfagleg samhandling internt i helseforetaket, og det er utforma ein utdanningsplan for heile spesialistløpet lokalt i fylket. I tillegg til stadleg medisinskfagleg oppfølging, er det etablert spesialistfagleg undervisning kvar veke i Ålesund.  

Molde er rosens, jazzens og kulturens by! Og ikkje minst eit eldorado for naturopplevingar og aktivitetar. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Molde har fleire daglege flyavgangar til Oslo og internasjonale ruter.

Les meir om Molde og Romsdal i https://www.visitnorway.no/

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon må leggast ved søknad på stilling som lege i spesialisering.

Arbeidsoppgåver

 • Mottak
 • Medisinsk oppfølging og behandling av pasient
 • Diagnostikk
 • Medikamentvurderingar
 • Utgreiingsarbeid
 • Tverrfagleg samarbeid både internt og eksternt
 • Undervisning

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning
 • God munnlege og skriftlege norskkunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og kunne arbeide tverrfagleg
 • Å vere personleg eigna vert tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Remø Nesseth
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98472288
E-post: Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no
Navn: Merethe Wenaas
Tittel: Konst. seksjonsleiar
Telefon: 97580780
E-post: Merethe.Wenaas@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk rusbehandling TSB Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Strandgata 1
6415 Molde
Søk på stillingen