Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Lørenskog kommune er i vekst og vi har derfor gleden av å utlyse en ny fastlegehjemmel på Elavit Legesenter.

Elavit legesenter består per i dag av to fastleger, og to sekretærer i henholdsvis 100 % og 40 % stilling. 
Senteret ligger i 3. etasje i Jula-bygget i Solheimveien på Lørenskog, som er enkelt å komme seg til både med offentlig transport og bil. Elavit legesenter er samlokalisert med Elavit, hvor det jobber rundt 30 medarbeidere inkludert et stort antall fysioterapeuter, naprapater, personlige trenere, ernæringsfysiolog samt hud -og fotpleier. Lokalene er 1000 m2 som innbefatter et større treningssenter med gruppetimer som medarbeidere har tilgang til. Gratis innendørs garasjeanlegg for medarbeidere med mulighet for el-bil ladning.
Se www.elavit.no

Legesenteret er velutstyrt. Vi benytter journalsystemet Pridok, og tilbyr elektronisk kommunikasjon med pasientene med bestilling av timer og resepter via Helsenorge.no.

Du får her muligheten til å søke en legehjemmel på et velfungerende og hyggelig tverrfaglig senter.

Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.
Ved tildeling blir det forhandling om inntreden i legesentret. Det utbetales et grunntilskudd tilsvarende 500 pasienter i inntil 2 år fra avtaleinngåelse, så lenge listelengden er under 500. Lørenskog kommune har stor befolkningsvekst og er nabokommune til Oslo, derav forventes det at listen øker relativt raskt med ny fastlege. Listetaket er på 1000-1200, men dette kan endres etter avtale. 

Tiltredelse etter avtale.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.

   

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er for tiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin
 • Annen relevant tjeneste fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver
Vi vil tilrettelegge for spesialisering innen allmennmedisin
ALIS avtale i henhold til regelverk fra helsedirektoratet


Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gaute Gjein
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279674
E-post: kommunelegen@lorenskog.kommune.no
Navn: Hira Aftab
Tittel: Lege
Telefon: 97765680
E-post: ha9776568@gmail.com
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Mailandveien 26
1473 Lørenskog
Søk på stillingen