Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen er seksjonert i hjerte-, lunge-, gastro- og nyreseksjon med dialyseenhet. Slagenhet er inkludert i avdelingen. Avdelingen dekker hele gml. Hedmark innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Vi har 3-sjiktet vaktordning.

Medisinsk avdeling har følgende stilling ledig: 
Postlege, 100 % vikariat fra dd og til og med 31.08.23, med mulighet for forlengelse. Senere tiltredelse kan avtales.  
Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.

Arbeidsoppgaver

Postlege har sine arbeidsoppgaver i sengepost.

Arbeidsoppgaver består i:

 • previsitt
 • visitt
 • følge opp beslutninger knyttet til behandlingsforløp
 • avklare faglige spørsmål, råd og beslutninger med legekollegiet eller seksjon
 • utskrivelse
 • jobbe tett og i nært faglig samarbeid med personell på sengepost

Kvalifikasjoner

 • Søker må være ferdig med medisinstudiet og ventende på LIS 1 plass
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement 
 • Strukturert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Wollan
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91186626
Navn: Anders Meyer-Nilsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 62438592
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum