Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi i Sarpsborg kommune ønsker å styrke fastlegeordningen for fastlegene våre og kommunens innbyggere. I forbindelse med dette arbeides det aktivt med å ferdigstille en ny fastlegestrategi. Strategien utarbeides i samarbeid med fastlegene og skal fremlegges politisk i løpet av første halvdel av 2023.
 
Hovedmålet med strategien er å styrke fastlegeordningen ved å gjennomføre tiltak for å beholde fastlegene våre. Ett av de viktigste tiltakene er å rekruttere flere nye fastleger inn for å redusere arbeidsbelastningen for nåværende fastleger. Så langt i 2023 har vi økt fra 52 til 54 fastleger. Vi ønsker nå å øke ytterligere og oppretter derfor flere 0-hjemler både privat og kommunalt. 
 
Vurderer du å bli fastlege, men vil prøve deg som vikar først, oppfordrer vi deg også til å søke. Flere av våre fastleger har behov for vikar i varierende lengde i løpet av 2023. Vi kan legge til rette for deg som ønsker å være vikar først, før du eventuelt tiltrer i en hjemmel. Er du LIS1-venter og ønsker å prøve deg som fastlegevikar, oppfordres du også til å søke. 

Arbeidsoppgaver
 • Lege i allmennpraksis i fastlegeordningen (kommunalt eller privatpraktiserende)
 • For kommunalt ansatte fastleger kan det forekomme andre spennende kommunale legeoppgaver som kan kombineres med fastlegearbeidet
 • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes private fastleger med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemlene.
 • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Det er liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstravakter etter ønske. Kommunen har fast ansatte nattevaktsleger på legevakten

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
 • Fullført LIS 1 tjeneste er en forutsetning for fast ansettelse
 • Leger som venter på LIS1 med klinisk erfaring kan tilsettes i vikariater og oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper
 • Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører. Vi har fokus på et raust, kollegialt og godt arbeidsmiljø. Det er viktig at den som ansettes ønsker å bidra til dette. 

Vi tilbyr
 • Faglig utvikling og støtte ved godt etablerte fastlegekontorer
 • Systematisk ALIS forløp etter nasjonale retningslinjer som følges opp av teamleder og kommuneoverlege
 • Sarpsborg kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin. Helsehuset i Sarpsborg er godkjent som læringsarena for læringsmålene ALM 055 og 085, og er et alternativ til sykehustjeneste
Lønnsstige pr 1. mai 2022 for kommunalt ansatte leger i Sarpsborg kommune
LIS 1: kr 657 900
Lege i klinisk stilling, i spesialisering 0-2 års etter autorisasjon* kr. 770 000
Lege i klinisk stilling, i spesialisering mer enn 2 års erfaring etter autorisasjon* kr. 905 000
Lege i klinisk stilling, i spesialisering mer enn 4 års erfaring etter autorisasjon*   kr. 910 000
Lege i spesialitet 0-2 år etter spesialitet kr. 1 010 000
Lege i spesialitet mer enn 2 år etter spesialitet kr. 1 055 000
*med "i spesialisering" etter autorisasjon, menes fra oppstart av turnus/Lis 1 (spesialisering) og forutsetter gjennomført turnus/LIS 1, der dette er et krav for videre spesialisering. Ved utdanningsløp der det ikke er krav om turnus/Lis 1 vil ansienniteten regnes fra autorisasjon. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Team fastlegeordningen
Kontaktpersoner
Navn: Benedicte Braathe
Tittel: Teamleder
Telefon: 486 62 830
E-post: benedicte.braathe@sarpsborg.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Terje Dyrli
Tittel: Rådgiver
Telefon: 452 55 019
E-post: terje.dyrli@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Karl Johans Gate 3
1706 Sarpsborg
Søk på stillingen