Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Da en av våre seniorrådgivere skal gå av med pensjon, søker Norsk legemiddelhåndbok etter en farmasøyt eller lege som vil bli en del av vår faste redaksjon. I tillegg er det ledig et vikariat på 12 måneder i forbindelse med avvikling av foreldrepermisjon.
Den som ansettes vil gå inn som medlem av vår faste redaksjon som består av daglig leder/redaktør, og tre redaksjonsmedlemmer/seniorrådgivere. Arbeidet har høy faglig relevans og innebærer blant annet kvalitetssikring, både faglig og språklig, av fagtekster skrevet av våre vel 200 forfattere og fagvurderere. Hen vil også ha en viktig rolle i NLHs strategiske arbeid med videreutvikling av vår rolle som medisinsk formidler, både når det gjelder det faglige innholdet, og vår profil utad.

Spesielt for vikariatet
NLH har det redaksjonelle og administrative ansvaret for KOBLE (Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler). Den som ansettes i vikariatet vil delta i dette arbeidet som en del av sine arbeidsoppgaver. Det er her en fordel med erfaring og interesse for legemiddelbehandling av barn.

Om arbeidsgiver
Norsk legemiddelhåndbok (NLH) har siden 1984 vært en gratis informasjonskilde for terapirettet og produsentnøytral helseinformasjon, med hovedfokus på legemidler som behandlingsalternativ.
Det faglige innholdet har en praktisk tilnærming og skal i så stor grad som mulig være basert på faktisk, klinisk bruk av legemidler, blant annet gjennom beskrivelse av legemiddelbruk utenfor indikasjon, og legemidler på godkjenningsfritak, der dette er faglig fundert.
Innholdet skrives og oppdateres av våre fagforfattere, alle ledende klinikere innen sitt felt, og kvalitetssikres av fagvurderere etter prinsippet om fagfellevurdering. Det er til enhver tid vel 200 slike eksterne medarbeidere tilknyttet Legemiddelhåndboken.
NLH eies av «Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok» som har fem medlemmer (Den norske legeforening, Apotekforeningen, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, og Folkehelseinstituttet). Styret har det overordnete juridiske/ økonomiske ansvaret for driften og består av representanter for hvert av medlemmene.
Et bredt faglig sammensatt redaksjonsutvalg har det redaksjonelle og faglige ansvaret for Legemiddelhåndbokens innhold og utforming.
Redaksjonen holder til i egne lokaler på Majorstuen, Oslo.
I tillegg til daglig leder/redaktør, består redaksjonen av tre redaksjonsmedlemmer. 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til nødvendig oppdatering, kvalitetssikring og språklig korrektur av fagtekstene i NLH
 • Utbredt kommunikasjon og samarbeid med NLHs forfattere og fagvurderere, hovedsakelig leger og farmasøyter som er ledende innen sine fagfelt
 • Digital publisering
 • Være NLHs interne ressursperson for oversikt over nye tilgjengelige virkestoffer og avregistreringer
 • Delta i arbeidet med videreutvikling og profilering av NLH
Kvalifikasjonskrav
 • Mastergrad i farmasi, eller embetseksamen i medisin
 • Må beherske norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Svært god skriftlig formuleringsevne
Ønskete kvalifikasjoner
 • Praktisk (klinisk) erfaring fra legemiddelbehandling (apotek, sykehus o.l.)
 • Erfaring med formidling av informasjon om legemidler/legemiddelbruk
 • Gode, grunnleggende IT-kunnskaper og vilje til å utvikle disse
 • Sterk interesse for, og gjerne fordypning i, farmakoterapi og/eller farmakokinetikk
Personlige egenskaper
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Faglig engasjert, høy arbeidskapasitet med å evne å ha flere parallelle arbeidsoppgaver og god evne til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og digitale verktøy
 • Ønske om å bidra til et fortsatt trivelig arbeidsmiljø
 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
Vi tilbyr
 • En jobb med stor selvstendighet og svært gode muligheter for faglig oppdatering
 • Lønn etter avtale
 • Et bredt faglig nettverk
 • Fleksibel arbeidstid
 • Frivillig deltakelse på relevante kurs- og seminarer
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for hjemmekontor inntil 50%


Søknadsfrist: 3. april 2023
Tiltredelse: Etter avtale
NB: Det bes om at det spesifiseres i søknaden om man søker på den faste stillingen, vikariatet, eller begge.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Norsk legemiddelhåndbok
Kontaktperson
Navn: Sturla Pilskog
Tittel: Redaktør/daglig leder
E-post: sturla.pilskog@legemiddelhandboka.no
Arbeidssted
Oslo
Slemdalsveien 1
0369 OSLO
Søk på stillingen