Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune - tjenestested helse, forvaltning og samordning,  har to ledige fastlegehjemler. Her har du mulighet til å velge mellom kommunal fastlege med fastlønn eller selvstendig næringsdrift !  Hvis ønskelig kan man gå over til næringsdrift etter en kommunal periode, etter nærmere avtale.

Kommunen har vedtatt en plan om styrkning av legetjenesten med opptrapping av hjemler.
 • Legekontoret i Vestfossen: Listelengde 900 pasienter. Mulighet for individuell avtale om oppstart. Legekontoret er et hyggelig, veldrevet 2-legekontor beliggende sentralt i Vestfossen og nært til jernbanestasjonen. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem, har EKG, spirometri og egen lab.  
 • Skotselv legesenter: Listelengde 900 pasienter. Mulighet for individuell avtale om oppstart. Legesenteret ligger ca 10 km fra Hokksund sentrum. Kontoret bruker CGM Allmenn journalsystem, har EKG, spirometri og egen lab. Kontoret er et veldrevet 2-legekontor, med god trivsel blant leger og medarbeidere.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltagelse i legevaktsarbeid ved Kongsberg interkommunale legevakt
 • Spesialister kan få veilederansvar etter avtale
Vi har moderne legevakt med gode vaktordninger og lav vaktbelastning.  Det er mulighet til å ta ekstra vakter om ønskelig. Det er for tiden ingen andre kommunale legeoppgaver tillagt stillingene/hjemmelen. 

Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført Lis1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Behersker norsk språk muntlig og skriftlig  
Gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse. 
Søkere vil bli vurdert etter gjeldende regelverk og avtaleverk. 

Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin 
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil 
 • Gode samarbeidsevner både med kolleger og andre samarbeidspartnere. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
For søkere til hjemmel med næringsdrift vil evne til å drive legepraksis vektlegges.

Vi tilbyr
Ved fastlønn:
 • Grunnlønn + 20 % provisjon fra pasientgenererte inntekter
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Hvis ønskelig, er det mulighet for ALIS-løp
Ved næringsdrift:
 • Tilskudd kr 300 000 ved kjøp av fastlegepraksis 
 • Fraværskompensasjon i inntil 10 dager pr år ved egen eller barns sykdom 
 • Dekning av kostnader, inkl. praksiskompensasjon, til videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, for spesialisering etter gammel ordning 
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øvre Eiker kommune
Kontaktperson
Navn: Merete Simensen
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 99350544
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stasjonsgata 24
3300 HOKKSUND