Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Dette er en full stilling som førsteamanuensis/professor i medisin ved Avdeling for atferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, UiO. Stillingen kan etter avtale kombineres med 20%-40% klinisk stilling. Arbeidsted er Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo.

Stillingen er tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin, som driver forskning og utdanning i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap, med hovedfokus på menneskelige faktorer i medisin og helse.

Vi har fem forskningsgrupper: (1) arbeid, trivsel og psykisk helse blant helsepersonell, (2) biopsykososiale faktorer ved somatiske sykdommer, (3) psykoonkologi og klinisk kommunikasjon, (4) psykologiske og fysiologiske mekanismer for belønningsvurdering og (5) medisinsk utdanning.

Avdelingen er ansvarlig for fagområdet atferdsmedisin i profesjonsutdanningen i medisin. En stor del av undervisningen er knyttet til smågruppeundervisning i klinisk kommunikasjon, og stillingen forutsetter klinisk erfaring som lege.

Forskning og undervisning utgjør hhv. 45 % av stillingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver.  

Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad innen relevant område.
 • Autorisasjon som lege, med relevant klinisk erfaring. Spesialistgodkjenning vektlegges.
 • Høy kvalitet på forskning og publisering i internasjonale fagfellevurderte kanaler.
 • Dokumentert evne til å initiere, finansiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Det legges vekt på at kandidaten er tidlig i det akademiske karriereløpet, med pågående forskningsaktivitet og selvstendig forskningsprofil innen fagområdet.
 • Flytende skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra tiltredelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og miljøskapende evne tillegges stor vekt.
Vi tilbyr
 • Lønn fra kr. 689 600 til kr. 814 900 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr. 888 200 til kr. 1 024 100 avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.
Det skal benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger
Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og
Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Domus Medica
Kontaktpersoner
Navn: Jarle Breivik
Tittel: Avdelingsleder/Professor
Telefon: 41441985
E-post: jarle.breivik@medisin.uio.no
Navn: Matilde Danielsen
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 90760890
E-post: matilde.danielsen@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo
Sognsvannsveien 9
0372 OSLO
Søk på stillingen