Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig sommervikariat for medisinstudent med lisens eller for lege med autorisasjon. Stillingen har mulighet for forlengelse.

Alderspsykiatrisk avdeling har som hovedoppgave å levere spesialisthelsetjeneste for eldre (>65 år) i behov for utredning og behandling av psykiske lidelser. Virksomheten er lokalisert på Skytta og består av en poliklinikk og to udifferensierte døgnposter med hhv. 9 og 14 sengeplasser. Pasienter som er innlagt i døgnpostene har et bredt sykdomspanorama: affektive lidelser, psykoselidelser, ulike angstlidelser og pasienter med nevropsykiatriske symptomer. Demensutredning foregår primært i primærhelsetjenesten, men der hvor sykdomsbildet er uklart eller kompliseres av psykiatriske symptomer kan det være nødvendig å involvere alderspsykiatrisk avdelingen i både utredning og behandling. Institusjonen er godkjent for behandling av pasienter under tvunget psykisk helsevern (TPH). 

Den som tilsettes vil tre inn i rollen som pasientansvarlig lege i en døgnpost. Dette innebærer å ta i mot nye pasienter, og under veiledning av faglig ansvarlig (legespesialist/psykologspesialist) iverksette utredning og gjennomføre behandling, samt følge opp legeoppgaver i pasientforløpet. For lege med autorisasjon vil stillingen kunne være tilknyttet felles hjemme-vaktordning for flere døgnenheter i Divisjon for Psykisk Helsevern. For medisinstudent med lisens vil det ikke være vaktarbeid. 

Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av stor variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. Kombinasjonen av både somatikk og psykiatri innenfor en sykehusavdeling med mange fagfolk rundt seg gjør stillingen særlig attraktiv for leger som venter på LIS1 tjeneste, trenger erfaring som A-LIS, eller vurderer spesialisering i psykiatri. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller krav til bred tverrfaglig tilnærming, og teamarbeid utgjør derfor en viktig del av jobben. Det er også utstrakt samarbeid med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester, samt en rekke andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet geriater en dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker. Dette gir gode muligheter til faglig fordypning og refleksjon, samt anledning til å gjennomføre helhetlige behandlingsforløp.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Under veiledning av spesialist iverksette utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser.
  • For leger med autorisasjon kan stillingen innebære deltagelse i felles hjemme-vaktordning.

Kvalifikasjoner

  • Medisinstudent med lisens, eller autorisasjon som lege.
  • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr

  • Et spennende og inspirerende tverrfaglig miljø med gode vekst og fagutviklingsmuligheter.
  • Helseforetaket har meget gode kultur og fritidstilbud.
  • 1 time til trening på arbeidsplassen i arbeidstiden i løpet av uka.

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Toan Tri Vo
Tittel: Seksjonsleder, overlege
Telefon: 90513125
E-post: toan.tri.vo@ahus.no
Navn: Torbjörn Riedelskiöld
Tittel: Teamleder, overlege
Telefon: 47359476
E-post: Rolf.Torbjorn.Riedelskiold@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Alderspsykiatrisk avdeling, Behandlerseksjonen, døgnbehandling
Brennaveien 18
1481 Hagan