Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

 

Levanger har ca 20.000 innbyggere og er ett av fire tettsteder i sykehusets nedslagsfelt. Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  

Avdelingen utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark.  Vi driver avansert diagnostikk innenfor alle fagområder med alle modaliteter. Avdelingen har for øyeblikket 10 overlegestillinger, og 8 stillinger for leger i spesialisering. Det er døgnkontinuerlig drift, og alle LIS går normalt 8-delt primærvakt med aktiv arbeidstid hele døgnet. 

Alle LIS får en individuell utdanningsplan med sikte på å bli spesialist i radiologi. LIS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er godt tilrettelagt for supervisjon og veiledning. Det er avsatt tid til faglig fordypning. Avdelingen er godkjent for utdanning til spesialiteten radiologi med inntil 3,5 år. Det settes av opptil 3 måneder opplæring før vakt. 

Avdelingen er organisert i felles klinikk som går på tvers av HNT og St. Olavs, og alle LIS på Levanger er sikret gjennomstrømningstilling ved St. Olavs. for å fullføre spesialiseringen. 

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsplass, der du blir en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglig kompetente kollegaer.  

Du kan lese mer om spesialiteten radiologi HER

Arbeidsoppgaver

 • Delta i den daglige driften på avdelingen, herunder utføre/tolke og beskrive de fleste typer undersøkelser som inngår i spesialistutdanningen for radiologer, delta i undervisning internt og utad mot klinikere og studenter.
 • Delta i primærvaktsjikt, for tiden 8-delt turnus.
 • Avdelingen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling med henblikk på kursdeltagelse.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Primært lege med gjennomført LIS 1 og evt. annen erfaring. Også nyutdannede leger uten LIS-1 tjeneste oppfordres til å søke
 • Interesse for, eller tidligere erfaring med forskning er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Må ha evnen til å jobbe systematisk og nøyaktig i samarbeid med kollegene på avdelingen og sykehuset for øvrig

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag innenfor et fagfelt i rask utvikling
 • Fleksibel oppstart
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Øystein Olsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74097475
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger 
Kirkegata 2
7600 Levanger