Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på laget i vårt akuttmottak? Vil du bidra til at akuttmottaket er et godt og trygt sted å være, både for pasienter, pårørende og alle ansatte? Brenner du for gode pasientforløp og trygge overganger, høyspesialisert kompetanse hånd i hånd med omsorgsfull ivaretagelse? 

Vårt akuttmottak behandler årlig ca 36.000 pasienter, i tillegg til skadepoliklinikk med ca 14.000 konsultasjoner årlig. Det er et tett samarbeid med de fleste andre fag og enheter på SUS, prehospitale tjenester og kommunalt helsevesen. Vi er en avdeling med høy aktivitet, høy faglig standard og mange samarbeidspartnere.

Vi søker avdelingsoverlege i 100% vikariat til vårt akuttmottak. Stillingen kan kombineres med stilling i eget fag, forskning eller andre oppgaver. Kan også kombineres med klinisk stilling i akuttmottak og/eller korttidspost. Stillingen kan også deles mellom to personer. 

Oppstart snarlig eller etter avtale. Varighet 6 mnd med mulighet for forlengelse.

Et fokusområde for våren 2023 vil være etablering av klinisk overlege i akuttmottak med nye roller og tett samarbeid mellom fag og profesjoner.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for akuttmottak og skadepoliklinikk
 • Tett samarbeid med øvrige ledere i MOBA
 • Deltagelse i MOBA ledergruppe
 • Deltakelse i Operativt driftsråd akuttmottak
 • Oppfølging av avviksaker knyttet til akuttmottaket
 • Bidra i prosessen og forberedelser mot nytt sykehus
 • Bidra til etablering av rutiner og samarbeid på tvers av fag og organisatoriske enheter, samt følge disse opp etter behov
 • Bidra i kontinuerlig arbeid med utvikling, implementering og evaluering av elektroniske støtteverktøy

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med relevant spesialitet
 • Nærspesialister oppfordres også til å søke
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring fra arbeid i akuttmottak blir vektlagt
 • Forskningskompetanse og erfaring vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden
 • God skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for arbeid i akuttmottak
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å se helhet, og sette egne og andres oppgaver inn i et større perspektiv
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En viktig og spennende jobb med gode kolleger! 
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Inger Johanne Fatnes Bø
Tittel: Kostituert klinikksjef
Telefon: 95250326
Navn: Øistein Rønneberg Mjelva
Tittel: Konstituert avdelingsjef MOBA
Telefon: 91578779
E-post: mjeo@sus.no
Arbeidssted
Mottaksklinikken / MOBA, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image