Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har nå et ledig vikariat i en selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Svelvik legesenter. Gunstige økonomiske betingelser hvor kommunen subsidierer driftsutgifter, utover hva basistilskudd dekker. Ønskelig med tiltredelse 01.04.23, med varighet til 31.12.2023. Stillingen gir mulighet til å komme i gang med spesialisering i allmennmedisin med ALIS avtale.

Svelvik er en sjarmerende by som ligger svært idyllisk til ved Drammensfjorden i Drammen kommune, med gode muligheter for sjøliv og flott natur.

Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter, 4 kliniske arbeidsdager per uke pluss administrasjonsdag. Svelvik legesenter er en allmennlegepraksis bestående av 4 fastlegehjemler. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter i nærhet til legesenteret. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem.

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. ALIS avtaler som innebærer bl.a. refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter og nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe. Det er mulighet for å fullføre spesialiseringsløp i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus. 

Ved avsluttet vikariat kan det være mulighet for forlengelse av vikariat i fastlegepraksis eller andre allmennlegestillinger i kommunen. Hjemmelen ligger for tiden utlyst.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Fullført turnus/LIS1.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Gunstige økonomiske betingelser
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe
   
Løpende vurdering av søknader.

Snarlig tiltredelse

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. 

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
Søknad
Søknad merkes: 4627810164
Arbeidssted
Svelvik Legesenter
Storgaten 94
3060 SVELVIK