Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel  ved Sletten Allmennpraksis, Vilhelm Bjerknes vei 4-10, 5081 Bergen. Ledig etter avtale.
 
Fastlegehjemmelen er omfattet av ordning med rekrutteringstilskudd
ved overtakelse som kan søkes på etterskuddsvis, samt ordning med utkjøpsgaranti innenfor de 3 første årene etter overtakelse av hjemmelen.   

Etter ønske gis det utsettelse av annet offentlig allmennmedisinsk legearbeid i en oppstartsfase.

Det ytes praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn i inntil 10 dager per år.

Det gis tilbud om ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000 per år-  
 
Legesenteret er veldrevet og velutstyrt med fire leger i lyse og trivelige lokaler. Lokalene er funksjonelle, og inneholder tre legekontor. Et av kontorene deles av to leger. Det er et stabilt kontor med trygge sekretærer og leger med lang klinisk erfaring, med godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Veileder er tilgjengelig på kontoret hvis ønskelig.   

Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk helsenett, og har velutviklet elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartene.
Velutstyrt laboratorium med EKG og spirometri, samt betalingsautomat.

Nåværende listestørrelse  er ca. 1050 pasienter .

Betingelser for overtagelse  av praksisen må avtales med nåværende  praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. Nattevakt 2 vakter/år. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper
Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd ved overtakelse som kan søkes på etterskuddsvis.
 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Listegaranti for basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dilshad Shwani
Tittel: Fastlege
Telefon: 97343060
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Remi Trulssen Bye
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40803061
Arbeidssted
Vilhelm Bjerknes' vei 4
5089 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image