Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Solfjellshøgda helsehus er et av fire helsehus i Oslo kommune. Helsehusene er etablert for å gi tilbud om korttids- og rehabiliteringsplasser. Solfjellshøgda helsehus har totalt 142 sengeplasser, fordelt på seks avdelinger. Det er en lege i 100 % stilling knyttet til hver avdeling. Pasientene hos oss kommer hovedsakelig rett fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller rehabilitering, med sikte på å komme hjem. Det er en sammensatt pasientgruppe mtp. både alder, diagnoser og problemstillinger. Pasientene får tverrfaglig oppfølging av lege, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og ernæringsfysiolog.

Solfjellshøgda helsehus ligger sentralt på Ryen, med nærhet til offentlig transport.
 
Arbeidsoppgaver 
 • Inneha det medisinskfaglige ansvaret på en avdeling, samt på vakttid dekke alle avdelinger på helsehuset 
 • Ta imot, følge opp og skrive ut pasienter 
 • Aktivt bidra inn i det tverrfaglige samarbeidet rundt pasienten 
 • Ha ansvar for medisinsk utredning, behandling og rehabilitering for pasienter ved helsehuset 
 • Delta i den faglige utviklingen av helsehuset 
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer 
 • Inngå i fagmiljøet for legetjenesten i Sykehjemsetaten  
 • Samhandling med sykehus, fastleger og bydeler  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført LIS1   
 • Relevant erfaring  
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt ha bestått både muntlig og skriftlig norskprøve tilsvarende nivå C2 
 • Vi benytter EPJ Gerica, og kjennskap til Gerica vektlegges 
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo. 
 • Du har gode samarbeidsevner, samt evnen til å kunne arbeide selvstendig og effektivt. Personlig egnethet og tidligere erfaring fra arbeid ved korttids- eller rehabiliteringsavdeling vektlegges. 

Vi tilbyr
 • Et vikariat i 100 % stilling fram til desember 2023 med mulighet for forlengelse 
 • Godkjent utdanningsinstitusjon for allemennleger i spesialisering (ALIS)
 • Utfordrende arbeidsoppgaver både selvstendig og i tverrfaglig samarbeid, i et nyskapende og aktivt miljø 
 • Varierte dager med bredt spekter av medisinske utfordringer med rask pasientflyt 
 • Et godt arbeidsmiljø, hvor vi jobber ut i fra Oslo kommunes verdigrunnlag: Brukerorientering, Redelighet, Engasjement og Respekt 
 • Lønn etter avtale 
 • Noe kvelds -og lørdagstjeneste (frem til kl. 20.00 på hverdager)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Kontaktperson
Navn: Fam Louise Warner
Tittel: Kvalitetssjef
Telefon: 47769881
E-post: famlouise.warner@sye.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Solfjellshøgda helsehus
Solfjellshøgda 23
0677 Oslo
Søk på stillingen