Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi ønsker oss flere leger som vil bli spesialister i psykiatri.

Kanskje det frister å prøve et vikariat, eller trenger du sideutdanning til spesialistutdanning  i allmennmedisin, eller venter du kanskje på LIS1 tjeneste og trenger arbeidserfaring? 

Ønsker du å jobbe med gode kolleger og bidra inn i et godt arbeidsmiljø? Da er du den vi søker! Vi søker leger til allmennpoliklinikken vår i Sandefjord, der vi har spesifikke team som jobber med angst og ADHD.  Vi utreder etter pakkeforløpsstandard, og har gode og effektive behandlingsprogrammer som du vil bli en del av ved ansettelse hos oss.   

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 290 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 37 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster en i Larvik og en i Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og en seksjon for fellesfunksjoner- og tjenesteutvikling. Sammen er vi Norges største DPS.

Vi prioriterer utdanning, og dersom du ønsker å starte i spesialistutdanning i psykiatri har vi har ulike læringsarenaer som dekker de læringsmålene du trenger for å fullføre spesialiteten gjennom rotasjonsordninger til de ulike seksjonene. DPS har vaktfri tjeneste og arbeidstid 8-16. 

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse, og mål
for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer. 

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter. 

Vi søker LIS - lege til 1 års vikariat med oppstart 01.06.23 eller etter avtale. Vi oppfordrer fastleger som trenger sidetjeneste om å søke!

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk sykehusavdeling.

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Aarbeider stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Interesse for å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i henhold til spesialistutdanningen
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Mulighet for å søke utdanning i ulike terapiretninger mot slutten av spesialiseringen
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Livia-Mihaela Taran
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48510946
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, DPS Vestfold
Brydedamveien 16
3216 Sandefjord