Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Madlaklinikken.
Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemmelen har  oppstartstilskudd for nye hjemmelshavere.
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid. Legevaktstilplikt:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal Alis tilskuddsordning.
Det åpnes for ansettelse som fastlegevikar i en begrenset periode. Vilkår for ansettelse avtales nærmere.


Hjemmelen har en listestørrelse på 1600. Listestørrelse kan justeres ved overtakelse. Tiltredelse medio april 2023

Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,7 årsverk hjelpepersonell. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler. 
Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Arbeidsmiljøet er stabilt og det er en  velfungerende gruppe praksis  hvor de fleste er allmennlege spesialister. Stedlig veiledning LIS3 kan tilbys.
Madlaklinikken har akuttrom, velutstyrt lab samt mulighet for EKG, spirometri og 24t BT måling. 

Journalsystem: CGM. 

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 452 57 163 eller hjemmelshaver Mojtaba Ershadi tlf. 940 68 085.

Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men ikke et krav.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege, fastlege Stavanger medisinske senter
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommunen.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Madlaklinikken
Arne Rettedalsgt 12
4005 STAVANGER
Søk på stillingen