Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bildediagnostikk Elverum-Hamar utlyser et vikariat for lege i spesialisering innen radiologi.

Fast stilling er ledig f.o.m. 8. mai 2023. Vikariatet gjelder for fra 1. mars 2023 t.o.m. 28. februar 2024, men tidligere eller senere oppstart kan avtales. Ta kontakt for spørsmål.

Divisjon Elverum-Hamar har felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og ny PET- CT. Det utføres samlet ca. 100 000 bilde-undersøkelser per år ved avdelingen.

Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk.

Bildediagnostisk avdeling seksjon radiologi Elverum-Hamar har 18 overleger og 9 LIS.

LIS har 9-delt vakt, med aktiv tilstedevakt på Hamar sykehus med ansvar for begge lokalisasjonene med elektronisk bildeoverføring fra Elverum. Det er stedlig bakvaktsordning for overleger på begge lokalisasjoner, samt egen bakvakt for radiologisk intervensjon.

Stillingen innebærer noe rotasjon mellom begge geografiske lokasjoner, men tjenestens hoveddel tidsmessig legges til den avdelingen som ligger nærmest den ansattes bosted. Rotasjon mellom sykehusene skal dekke LIS behov for faglig bredde i utdanningen, samt bemanningsbehov for begge lokalisasjoner. LIS får ta del i arbeidet på alle modaliteter. Vi legger stor vekt på god opplæring og veiledning.


Arbeidsoppgaver

 • Granskning av bilder fra ulike modaliteter; CT, røntgen, ultralyd og MR
 • Utførelse av ultralyd- og intervensjonsprosedyrer
 • Delta aktivt på tverrfaglige møter og demonstrasjoner for kliniske avdelinger 
 • Det forutsettes deltakelse i felles LIS-vakt og undervisning
 • Videreutvikling og revisjon av fagprosedyrer 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Beherske norsk godt muntlig og skriftlig 
 • Gode medisinske fagkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode  kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God lærings- og arbeidskapasitet 
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten

Vi tilbyr

 • Utdanning i alle modaliteter innen spesialiteten radiologi 
 • Deltagelse i de for utdanningen anbefalte kurs
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Rut Heidi Haande
Tittel: Avdelingsoverlege Elverum
Telefon: 93255444
Navn: Eric Zimmermann
Tittel: Avdelingsoverlege Hamar
Telefon: 90232473
Navn: Kirsten Juel Nielsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95434590
Arbeidssted
Bildediagnostikk, Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar