Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdelingen har 7 leger i spesialisering og 6 overleger med tilhørende vaktordninger. Vi har ca 900 fødsler i året med oppfølging av normale og risikosvangerskap. Avdelingen utreder og behandler de fleste gynekologiske problemstillinger inkludert cytostatika og palliativ behandling av kreftpasienter. Vi opererer både i Elverum og Hamar. 1 dag i uken har vi robotkirurgi for gynekologiske problemstillinger.

Gynekologisk avdeling har følgende stilling ledig:
Lege i spesialisering 100% vikariat. Ledig f.o.m. 01.05.2023 t.o.m. 31.08.2023, med mulighet for forlengelse.

 

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.
Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Klinisk erfaring innen fødselshjelp og kvinnesykdommer er en fordel
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Søker forutsettes å ha fullført LIS1-tjeneste

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Vi tilbyr en avdeling av passe størrelse hvor du får jobbet både med gynekologi og fødselshjelp på vaktene og samtidig kan få hevet kompetansen din på enkelte områder.
 • Arbeidsmiljøet er godt og vi er gode på å samarbeide i team rundt pasienten. Vi utdanner mange LIS og jobber for å stadig bli bedre i veiledning og opplæring av nye
  spesialister.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Birthe Lømo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91194815
Arbeidssted
Gynekologisk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum