Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdelingen har 6 leger i spesialisering og 6 overleger med tilhørende vaktordninger. Vi har ca 900 fødsler i året med oppfølging av normale og risikosvangerskap. Avdelingen utreder og behandler de fleste gynekologiske problemstillinger inkludert cytostatika og palliativ behandling av kreftpasienter. Vi opererer både i Elverum og Hamar. 1 dag i uken har vi robot kirurgi for gynekologiske problemstillinger.

Gynekologisk avdeling har følgende stilling ledig:
Overlege 100% fast stilling. Ledig f.o.m. dags dato.

 

Arbeidsoppgaver

 • Beherske vaginal sete og tvilling forløsning.
 • Utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.  
 • Deltar i vakttjeneste etter oppsatt tjenesteplan og timeplan/ukeplan. 
 • Fører pasientjournal etter gjeldende regler og kvalitets sikrer pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser samt koding. 
 • Deltar i veiledning, supervisjon og kompetanseutvikling av spesialistkandidater og alle andre ansatte.
 • Deltar i kvalitetsforbedringsarbeid etter sykehusets rutiner.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialistgodkjenning i kvinnesykdommer og fødselshjelp
 • Må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Beherske vaginale sete- og tvillingfødsler

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode kommunikative egenskaper og evne til samarbeid med andre yrkesgrupper i team
 • Løsningsorientert og  konstruktiv
 • Strukturert og effektivt i håndtering av ulike arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning  
 • Vi tilbyr en avdeling av passe størrelse hvor du får jobbet både med gynekologi og fødselshjelp på vaktene og samtidig kan få hevet kompetansen din på enkelte områder.
 • Arbeidsmiljøet er godt og vi er gode på å samarbeide i team rundt pasienten. Vi utdanner mange LIS og jobber for å stadig bli bedre i veiledning og opplæring av nye
  spesialister.            

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Birthe Lømo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4791194815
Arbeidssted
Gynekologisk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkeveien 31
2418 Elverum
Søk på stillingen