Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. Trondheim kommune har vedtatt å opprette en 0-hjemmel ved Medisyd legesenter som er ledig fra 1. juli 2023. 

Slik presenterer legesenteret seg:
"Medisyd medisinske senter er et veldrevet legesenter på sørsiden av Trondheim med tilsammen ca 8600 listepasienter. Vi ønsker nå å utvide med en lege til. 

Vi er en fin gjeng med syv allmennleger, alle spesialister i allmennmedisin. Vi holder til i nye, lyse og romslige lokaler på Tiller med lett adkomst både med bil og buss. Vi har en erfaren og oppdatert legesekretær-stab med til sammen syv årsverk. I tillegg har vi tilknyttet oss en ØNH-lege og to audiografer.

Vi har en ordning med felles lunsj for alle ansatte. Vi ønsker oss en ny fastlege som kan bidra både faglig og sosialt. Senteret er vant med å ivareta nye og ønsker å tilrettelegge for en god start. 

Journalsystemet vi bruker er Pridok og vi har lave driftsutgifter på senteret." 

Ny lege må godta senterets internavtale. 

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. juli 2023.  Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med kontaktperson på senteret, Kristin Rendum, mobil 97 75 27 69.

Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten. Oppstart som 0-hjemmel.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av hjemmel.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Konsulent fastlegeordninga
Telefon: 47507036
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Arbeidssted
Vestre Rosten 77
7075 TILLER