Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Follo medisinske senter er et vertskommunesamarbeid drevet av Nordre Follo kommune, og består av døgnåpen legevakt og kommunal akutt døgnenhet (KAD). Legevakten dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og deler av Enebakk med et befolkningsgrunnlag på om lag 100 000.
Vi er en av Norges største legevakter og er i stadig utvikling.

Legetjenesten på legevakt og legebil dekkes av fast ansatte leger i Nordre Follo kommune på dagtid. På kveldstid og i helger dekkes legevakt og legebil av selvstendig næringsdrivende leger. KAD dekkes av fast ansatte leger med noe kvelds-/helgevakter der du har hjemmevakt mye av tiden. Legevakten og KAD har tilholdssted på Ski sykehus, 15 minutter fra Oslo.

Arbeidsoppgaver
Ved Follo medisinske senter vil du veksle mellom å arbeide på legevakt, KAD og utrykningsbil bemannet med utrykningskompetent hjelpepersonell. Stillingen dekker alle deler av kommunalt akuttmedisinsk arbeid, fra utrykning hjem til pasienter eller skadested, daglegevakt og oppfølging av inneliggende på akutt døgnenhet (KAD).

Kvalifikasjoner
Vi søker etter leger med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
  • Norsk autorisasjon og gjennomført LIS1
  • Interesse for akuttmedisin, prehospital samhandling og legevaktsarbeid
  • Interesse for indremedisin
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av faggrupper
  • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
Vi søker positive og engasjerte leger. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av faggrupper. Det er også viktig at du trives i et aktivt og travelt miljø, og at du evner å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et spennende og utviklende miljø i grensesjiktet mellom kommunehelse- og spesialisthelsetjeneste, med tett samarbeid med prehospital akuttjeneste, lokal- og regionalsykehus (Ahus, DPS) og Røde kors. Dyktige og engasjerte medarbeidere bidrar til et fagmiljø som vektlegger utvikling av deg som lege og gruppen som helhet. Ved Follo medisinske  senter vil du få varierte arbeidsoppgaver og erfaring fra daglegevakt, KAD og legebil bemannet med utrykningskompetent personell. Stillingen dekker alle deler av kommunalt akuttmedisinsk arbeid, fra utrykning hjem til pasienter eller skadested, daglegevakt og oppfølging av inneliggende pasienter på akutt døgnenhet (KAD).

Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet. Alle leger i kommunehelsetjenesten skal enten være i spesialisering eller være spesialister. Alle skal ha en utdanningsplan og veileder slik at de kan oppnå spesialitet i allmennmedisin. For å oppnå full uttelling til spesialiseringsløpet i allmennmedisin legges det til rette for utdanningspermisjon til uselektert praksis.

Fastlønn og vakttillegg etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktperson
Navn: Katarina Lien
Tittel: legeleder/medisinskfaglig ansvarlig
Telefon: 91807034
E-post: katarina.lien@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
vardåsveine 3
1400 SKI