Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vikariat som fastlege ved Sentrum Legeservice, tillagt 34% stilling som tilsynslege ved sykehjem.
Holmestrand kommune har ca. 25000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Vi har en god plassering med nærhet til naturområder som egner seg både for tur, ski og sjøliv. Vi er nær storbyer og flyplass og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog og motorvei. Vi har godt utbygde offentlige tjenester, også innen helse- og omsorg.
I forbindelse med foreldrepermisjon er det fra 01.04.23 bli ledig fastlegevikariat ved Sentrum Legeservice i Holmestrand i ca 1 år. Stillingen består av 34% stilling som tilsynslege og 3 kliniske dager som fastlege (selvstendig næringsdrivende). Listelengde 600 pasienter. Arbeidsdagene på sykehjem er mandag og onsdag, med fastlønn og praksiskompensasjon. Arbeidet består i medisinsk behandling og oppfølging av hovedsakelig geriatriske pasienter som er inneliggende ved avdelingen.
Sentrum Legeservice er en veletablert, veldrevet og trivelig fastlegepraksis med 4 fastleger, hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin og 2 er ALIS. Fra høsten 2023 er det også LIS1 ved kontoret. Kontoret har 3 erfarne helsesekretærer, samt utstyr til EKG, spirometri, mm. CGM journalsystem benyttes. Deltakelse i interkommunal legevakt i Tønsberg hører til hjemmelen. Dette innebærer i snitt 1-3 vakter i måneden, men det er mulig å ta færre eller flere vakter etter ønske.
Både fastlegekontoret og Holmestrand bo- og behandlingssenter ligger under 10 min gåavstand fra togstasjonen, noe som gjør det enkelt med togpendling. Det går heis i fjellet fra togstasjonen opp til Holmestrand bo- og behandlingssenter.
Kommunen vil legge til rette for ALIS-avtale, med veileder, supervisør og søknad om ALIS-tilskudd.
Viakriat i kortere periode enn 1 år vil kunne vurderes.
  
Deltagelse i interkommunal legevakt i Tønsberg hører med til stillingen. Dette innebærer i gjennomsnitt 1-2 vakter i måneden, men det er mulighet for å ta både færre og flere vakter.
Ved sykehjemmet består stillingen hovedsakelig i medisinsk behandling og oppfølging av pasienter ved sykehjemmets korttidsavdeling. Sykehjemmet har tre faste legestillinger og en turnuslegestilling. Noe av sykehjemsarbeidet utføres ved Hof bo- og behandlingssenter.
Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.
 
Kvalifikasjoner for stillingen/hjemmelen
Søkere må ha norsk autorisasjon og norskkunnskaper på høyt nivå.. I hht. kommunes plan vil vi bidra aktivt til både spesialistutdanning og resertifisering av spesialitet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helene Wegger
Tittel: Faslege
Telefon: 40462122
E-post: helene_wegger@hotmail.com
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 33064315 97680358
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegevikariat
Send søknad på mail
Arbeidssted
Sentrum Legeservice
Havnegaten 7
3080 HOLMESTRAND
Søk på stillingen