Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Divisjon psykisk helsevern har om lag 1800 årsverk og behandler mer enn 16000 mennesker per år. Avdeling for alderspsykiatri er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Avdelingen har omlag 150 ansatte og et budsjett på 97 millioner. Avdelingen består av poliklinikk med hukommelsesklinikk, tre sengeposter og forskningssentre. Sengepostene er inndelt:

Ressursenhet for demens med fem sengeplasser
- Enhet for affektive lidelser med 10 sengeplasser
- Enhet for utredning med 10 sengeplasser

Vi søker ny overlege som er spesielt interessert og engasjert i alderspsykiatri og videreutvikling av gode tjenester for denne pasientgruppen.


Arbeidsoppgaver

- Utredning og behandleransvar i helhetlige pasientforløp
- Håndtering av tvang ihht gjeldende lovverk
- Veiledning av LIS, samt enhetens øvrige ansatte
- Delta i undervisning og utviklingsarbeid ved enheten og avdelingen
- Samarbeid med øvrige sykehusavdelinger, kommunal helsetjeneste og fastleger
- Vurdering og prioritering av henvisninger
- Delta i enhetens lederteam
- Delta i vaktordningen til sykehuset

Kvalifikasjoner

- Norsk autorisasjon som lege
- Spesialist i psykiatri
- Ønskelig med god kjennskap til psykisk helsevern, gjeldende lovverk og alderspsykiatri spesielt

Personlige egenskaper

Du er faglig engasjert i alderspykiatri som fagområde, og har interesse for å videreutvikle gode pasienttilbud
- Du er handlekraftig, strukturert og har høy arbeidskapasitet
- Du har gode relasjonelle ferdigheter
- Du utfører dine arbeidsoppgaver selvstendig og balanserer dette med samarbeid med kollegaer
- Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne  

Vi tilbyr

- Et faglig godt arbeidsmiljø
- En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
- Fast møtearena for spesialistene i avdelingen
- Faglig og personlig utvikling i et arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
- Mulighet for etterutdanning
- Tilrettelegging for veiledning og kurs som er tellende for å vedlikeholde spesialiteten
- Lønn etter overenskomst
- Pensjonsordninger i KLP

-Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Kristin Hemma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98064167
Navn: Rikke Lise Steen Folstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 91686836
Arbeidssted
Avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad