Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) - tidligere Hospice Lovisenberg – er en palliativ spesialenhet som ligger administrativt i Medisinsk klinikk. LLL består av Lindrende døgnenhet, Lovisenberg livshjelpsenter (LHS) og en Kompetanseenhet (FOU-enhet). Vi tilbyr lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlig kreftsykdom, pasienter med annen alvorlig lidelse, og døende. Døgnenheten med sine 12 plasser tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst og har ca. 350 innleggelser per år.

LLL er et palliativt senter, og er et utdanningssted i kompetanseområde palliativ medisin for leger.
Vi tilstreber gjennom vår strategi å være framoverlent og i front innen fagområdet palliasjon.

Ved vår døgnenhet har vi ledig et sommervikariat for 2023.
Stillingene kan besettes av LIS leger eller legestudenter med lisens på siste året, men også mer erfarne leger kan gjerne søke. Stillingen er et fulltidsengasjement for sommeren 2023 i minimum i 8 uker.

Som sommervikar ved LLL vil du få en unik mulighet til å skaffe deg erfaring innen palliativ medisin. Vi er ute etter leger eller legestudenter med faglig engasjement og innsatsvilje som har mulighet til å jobbe i minimum 8 uker i perioden juni-juli-august 2023. Tidligere erfaring fra jobb i sykehus og/eller palliativ medisin er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby samarbeid med erfarne kollegaer og et meget erfarent tverrfaglig personell med høy kompetanse innen palliasjon, samt et arbeidsmiljø som er godt, stimulerende og utviklende.

Arbeidsoppgaver:
Posttjeneste ved vår døgnenhet sammen med erfarne overleger

Kvalifikasjoner:
Norsk lisens
Beherske norsk både skriftlig og muntlig
Faglig engasjement
Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Are Kirkaas Normann
Telefon: 924 69 483
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
05 OSLO