Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er organisert i Medisinsk Divisjon. 
Vi har et av Norges største opptaksområder med 1/10 av landets befolkning. I 2022 ble det gjennomført nesten 25 000 konsultasjoner, og vi fortsetter å øke vår aktivitet kontinuerlig. Legegruppen består av 21 overleger, hvorav 3 også er professor ved Universitetet i Oslo, og vi har 8,5 fast ansatte LIS. Ved internt opprykk kan det bli flere ledige vikariater for LIS i 100% stilling.

I januar 2022 åpnet vi 12 onkologiske senger i Nordbyhagen. 

For å møte våre pasienters behov på best mulig måte og for å ivareta den økende grad av spesialisert kunnskap for hver kreftdiagnose, er pasientbehandling hos oss organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer.
Utdanning av nye spesialister i onkologi står i fokus hos oss. Ved tiltredelse får våre LIS tildelt veileder, og det er satt av faste tidspunkt til veiledning og supervisjon i tjenesteplan for både LIS og overleger. Alle LIS deltar i poliklinisk arbeid med egne pasienter innenfor en faggruppe med tett supervisjon og samarbeid med overlege. Gjennom 2 år av spesialiseringen roterer LIS hos oss gjennom alle faggrupper. Det kan gis mulighet for å fullføre ett år indremedisin, inkludert hematologi, 3 måneder på palliativ sengepost, hospitering på gynekologisk avdeling, før LIS-løpet fortsetter med rotasjon for utdanning i stråleterapi og regionsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus. 

Vår avdeling har som et overordnet mål at kliniske studier blir en integrert del av behandlingstilbudet som alle avdelingens leger deltar i. Vi tilstreber et bredt og økende portefølje av forsker – og industri-initierte studier innenfor alle tumor-områdene slik at vurdering for studieinklusjon blir en del av den kliniske hverdagen. Det er gode muligheter for LIS å involvere seg aktivt i kliniske studier.
Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2029.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk og på sengeområde.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Involvering i kliniske studier.
 • Veiledning og supervisjon av andre LIS.
 • Undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.  
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.   
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.   

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • En onkologisk avdeling i utvikling mot å bli kreftsenter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå. 
 • Mulighet for deltagelse i forskning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Onkologisk avdeling
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen