Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en dyktig og engasjert lege  til Sunde sykehjem. Som sykehjemslege vil du jobbe tett med sykepleierne, annet helsepersonell og pårørende for å gi pasientene best mulig omsorg og behandling. Det er en viktig og utfordrende jobb som krever både faglig kompetanse og stort engasjement. 

Sunde sykehjem ligger i Sunde bydel, ca. 15 minutter med buss fra sentrum og med flott utsikt over Hafrsfjorden. Sykehjemmet eies og drives av Stavanger kommune.

Sykehjemmet har plass til 54 pasienter fordelt på to avdelinger. På hver av sengepostene er det 27 beboere inkludert to skjermede enheter med sju beboere i hver enhet.

Legen vil ha medisinsk hovedansvar for alle pasientene på Sunde. Legen vil i tillegg ha hovedansvar for en liten gruppe pasienter på Slåtthaug og vil ha et nært samarbeid med legen som jobber der.

Det kan etter hvert bli aktuelt å inngå i sykehjemslegevakten i kommunen.

Arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk behandling og oppfølging av beboerne ved sykehjemmet
 • Palliasjon- og samarbeid med kommunalt palliativt team
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper om beboernes helse og omsorg
 • Samtaler med pasienter og pårørende  
 • Årskontroller og legemiddelgjennomgang
 • Visitter
 • Bidra til å øke kompetanse på sykehjemmet i form av undervisning
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må ha gjennomført LIS 1 eller ha godkjent turnus
 • Ønskelig med spesialistutdanning- fortrinnsvis allmennmedisin eller geriatri.
 • Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Det er ønskelig med erfaring fra sykehjemsmedisin
 • Arbeid -og oppholdstillatelse må frem legges
 • Politiattest må fremlegges
Dersom du har annet morsmål enn norsk , må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er;
 • du er positiv og ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø
 • du ønsker å skape gode relasjoner til brukere og pårørende på en respektfull måte
 • du er ansvarsbevisst og selvstendig
 • du har høy arbeidskapasitet
 • du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • du er beslutningsdyktig
 • du er fleksibel
Vi tilbyr:
 • Trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og stort engasjement 
 • Et godt fagmiljø og månedlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil 2,5 års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin i kommunen
 • Legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders og sykehjemsmedisin for ferdige spesialister
 • Mulighet for videreutvikling innenfor egne relevante interesseområder
 • Tilbud om kurs i henhold til spesialisering eller etterutdanning
 • Gode ALIS- forløp- kommunen har egen aliskoordinator
 • Hjem-jobb-hjem og gratis bruk av bysykler
 • Gratis parkering
 • Gode forsikringsordninger- og pensjonsordninger
 • Arbeidstid: dagtid
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Sunde sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Marit Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
E-post: marit.elisabeth.apeland.alfsvag@stavanger.kommune.no
Navn: Gunn Birkeland Johnsen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 46943784
E-post: gunn.birkeland.johnsen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Sunde
Tasabekken 60
4048 HAFRSFJORD