Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du å jobbe som lege innenfor Habilitering er dette jobben for deg. Du vil jobbe i tverrfaglige team med pasienter med medfødt og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Vi er en tverrfaglig sammensatt tjeneste med høy kompetanse og erfaring innenfor habiliteringsfeltet. Vi er samorganisert barn/voksen og habiliterer i et livsløpsperspektiv. Denne stillingen er primært tiltenkt pasienter over 18 år. Vi er åpen for flere spesialiteter; nevrologi, psykiatri og fysikalsk medisin.

Det er i utgangspunktet en 100 % fast stilling, men vi er fleksibel om det skulle være ønskelig med redusert stilling/delt stilling.

Arbeidssted Lillehammer/Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Legen er viktig i habiliteringsarbeidet. Utredning og diagnostisering er sentrale oppgaver samt oppfølging og veiledning i hht hva som forventes av oss i spesialisthelsetjenesten. Legen har også en viktig rolle når det gjelder interne drøftinger/kollegaveiledning. Legen jobber sjelden alene med pasienten, det er et tverrfaglig team knyttet til et utredning - og oppfølgingsløp. Problemstillingene favner bredt og hvor det samtidig er behov for faglig spisskompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Universitetsutdanning. Vi ønsker en overlege med autorisasjon og spesialitet innenfor enten nevrologi, psykiatri eller fysikalsk medisin.
 • Erfaring med pasientgruppen er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsferdigheter og evne til fleksibilitet er nødvendig.
 • Søkere må ha et ønske om å jobbe tverrfaglig og kunne by på seg selv i det tverrfaglige miljøet.
 • Vi tilbyr også ambulante tjenester.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et spennende og fremtidsrettet fagmiljø med dedikerte ansatte som er opptatt av å gjøre en god jobb med våre pasienter.
 • Et godt arbeidsmiljø i en travel hverdag.
 • Vi er en poliklinikk med åpningstid 08 - 15.30, ingen vakter.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Wenche Midjo Røkke
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 61059250
Navn: Inger Lise Rorgemoen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97736300
Arbeidssted
HABILITERINGSTJENESTEN, Sykehuset Innlandet HF
Maihaugvegen 4
2609 Lillehammer
Søk på stillingen