Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Jevnaker kommune har ledig fastlegehjemmel ved Samfunnshuset Legekontor fra 18.05.2023.

I Jevnaker kommune er det per i dag 6 fastleger fordelt på 3 legekontorer, alle er selvstendig næringsdrivende. Kommunen vil tilrettelegge for å inngå ALIS-avtale dersom dette er aktuelt for søker.

Jevnaker kommune er nå i en prosess hvor kommunen sammen med fastlegene vurderer andre driftsmodeller på det aktuelle legekontoret.
Dersom det er ønskelig med annen driftsform enn selvstendig næringsdrift som i hovedmodellen, ber vi om at det kommer frem i søknaden.

Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlegepraksis. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt.
 • Deltagelse i kommunal dagberedskapsvakt etter fastsatt plan.
 • Kommunen inngår i velorganisert interkommunal legevakt lokalisert ved Ringerike sykehus. Regelmessig deltakelse må påregnes. Lav vaktbelastning. Det er gode muligheter for å påta seg ekstravakter om ønskelig.
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver. Det planlegges per nå ingen tilpliktede oppgaver til hjemmelen.
Kvalifikasjoner:
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vektlegges
Personlig egenskaper:
 • Personlig egnethet for å fungere godt i fastlegehjemmelen tillegges betydelig vekt, gjenværende kollegas vurdering vil vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
Vi tilbyr:
 • Drift som selvstendig næringsdrivende lege, annen driftsform kan vurderes
 • Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin
Originalattester og autorisasjon bes tatt med til eventuelt intervju.

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets internavtale.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Jevnaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingeborg Haugli
Tittel: Praksisinnehaver, fastlege
Telefon: 918 87 090
E-post: ingeborg.haugli@jevnaker.kommune.no
Navn: Marthe Bergli
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 917 36 346
E-post: marthe.bergli@jevnaker.kommune.no
Navn: Heidi Lafton
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 477 10 693
E-post: hlaf@jevnaker.kommune.no
Arbeidssted
Samfunnshuset legekontor
Kirkegata 6
3520 JEVNAKER