Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset Telemark har ansvar for onkologisk behandlingen av kreftpasienter i Telemark. Vi har i dag 8 overlegeårsverk og ønsker deg velkommen som nr 9. I tillegg har vi 4 årsverk LIS 3.  

I 2025 åpner Senter for kreft, palliasjon og blodsykdommer inkludert enhet for stråleterapi. Det kommer stadig nye behandlingsmuligheter ved kreftbehandling og vi skal etablere og bygge opp kompetanse innen stråleonkologi slik at vi sikrer den beste behandlingen til våre pasienter.

Vi behandler de fleste diagnosegrupper med behov av god breddekompetanse. For å møte våre pasienters behov på best mulig måte og for å ivareta den økende grad av spesialisert kunnskap for hver kreftdiagnose, er pasientbehandling hos oss organisert i faggrupper.

Vi ønsker å bygge et lag hvor du og kollegaene trives også på lengre sikt. Vi er derfor interessert i å høre hvordan vi kan legge til rette for at du blomstrer og at dine kvaliteter bidrar til at laget vårt blir enda bedre. Har du erfaring og/eller interesse for stråleterapi, vil du kunne aktivt være med å bygge opp vår kommende stråleterapienhet. 

 Vi er en avdeling under utvikling og endring.
Forskning og fagutvikling har fått en tydelig plass i organisasjonen. Våre pasienter får tilbud om inklusjon i aktuelle kliniske studier både hos oss og på OUS som vi samarbeider tett med. Vi har som mål å, i større grad, integrere kliniske studier i den daglige driften. 

Hos oss jobber hematologer, onkologer og leger med spesialkompetanse i
palliasjon. Alle med sine spesialistoppgaver samtidig som vi søker
fellesskap og gode tverrfaglige diskusjoner.


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid som onkolog 
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i kliniske behandlingsstudier/forskning/forbedringsarbeid
 • Veiledning/supervisjon av leger i spesialisering
 • Arbeidet er delt mellom poliklinikk/dagavdeling, tilsynsfunksjoner og sengepost

Kvalifikasjoner

 • Leger med godkjent spesialitet i onkologi
 • Bred klinisk erfaring
 • Erfaring med stråleterapi vil være ønskelig
 • Interesse for og /eller erfaring med kliniske studier

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel og positiv
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et aktivt og spennende fagmiljø
 • En avdeling som sykehuset satser på og som i løpet av få år skal inn i nye lokaler godt tilpasset vår virksomhet
 • Du vil kunne være med å påvirke utviklingen av vår avdeling
 • Grenland tilbyr hyggelige boligpriser, gode oppvekstsvilkår med et godt skoletilbud fra grunnskole til universitet  og et bredt og spennende kulturliv
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Augestad Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 901 96 631
Navn: Dalia Dietzel
Tittel: overlege
Telefon: 481 82 786
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen