Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100 % stilling som fastlege frå snarast.  Hyllestad legekontor er eit lite og veldrive kontor, med 2 fastlegeheimlar og snart LIS1-stilling.  Vi har to fastlegelister, ledig liste har per i dag ca 550 pasientar med eit listetak på 1350, kommunen har omlag 1270 innbyggjarar.  I tillegg har vi tilsett sjukepleiar og helsesektær på fulltid i kontoret.

Arbeidsoppgåver
 • Ivareta fastlegetenester til pasientar på lista
 • Kommunale oppgåver, p.t. helsestasjonslege
 • Deltaking i interkommunal legevakt (lokalisert i Førde)
 • Eventuelt rettleiing for LIS1-lege
Kvalifikasjonar
 • Godkjent utdanning som lege med norsk autorisasjon, spesialist i allmenn medisin, eller deg som har planar om/har starta i slik spesialisering
 • Gjerne erfaring frå kurativt arbeid og legevakt
 • Gode norskkunnskapar både munleg og skriftleg - minimum B2
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Gode samarbeidsevner
 • Personleg eignaheit til pasientbehandling i kommunal regi
 • Sjølvstendig
 • Førarkort klasse B
 • Politiattest må framleggast før tiltreding
Vi kan tilby
 • Oversiktlege og samlokaliserte helsetenester, samt kort tenesteveg
 • Konkurransedyktig fastløn, ingen kjøp av fastlegeliste
 • (Eventuelt avtale om privat praksis om ønskjeleg)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar i KLP
 • Ei ekstra ferieveke per år
 • Inntil 10 dagar kurs per år
 • Avsett tid til administrasjon
 • Rettleiing og tilrettelegging om du skal starte i spesialiseringsløp
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • God barnehage og god skule
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Bustadtilskot til førstegangsetablerarar i kommunen (etter eige regelverk)
 • Gratis tilgang til treningsrom i idrettshallen
Vi vil legge vekt på personlege eigenskapar, fleksibilitet og gode samarbeidsevner ved tilsetting.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hyllestad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Horne
Tittel: Einingsleiar helse og familie
Telefon: 57789515 / 46937412
E-post: rolf.horne@hyllestad.kommune.no
Navn: Elin Garnes Solås
Tittel: HR-leiar
Telefon: 57789504 / 90507908
E-post: elin.garnes.solas@hyllestad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Hyllestad kommunehus
Lifjordvegen 7
6957 HYLLESTAD