Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Geriatrisk seksjon er organisatorisk plassert i Medisinsk klinikk og består av geriatrisk sengepost, geriatrisk poliklinikk og geriatrisk dagrehabilitering. For tiden bygger vi opp integrerte helsetjenester sammen med kommunene i opptaksområdet og forventer en økt innsats fra geriatere inn i det arbeidet det neste året. Seksjonen jobber nå for å innføre ortogeriatri som fast tilbud, og søkere må gjerne ha interesse for å være med å utvikle dette tilbudet

Geriatrisk sengepost har for tiden 8 senger og har nylig flyttet inn i et nytt og moderne sykehusbygg. Vi jobber med et velfungerende tverrfaglig team som i tillegg til geriater, sykepeleier, helsefagarbeider og helsesekretær består av ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk farmasøyt. Vi har tilgang til ernæringsfysiolog, sykehusfilosof og prest ved behov. 

Sykehuset i Vestfold er et av 4 store fullverdige akuttsykehus i Helse Sør-Øst. Geriatrisk seksjon har ca. 450 heldøgnspasienter, 180 dagpasienter og 1700 polikliniske pasienter pr. år. Sykehuset i Vestfold bruker DIPS og Metavision for journaldokumentasjon og medikamenthåndtering. 

Det er et engasjert fagmiljø med 4 overlegestillinger og 1 LIS-stilling. 

Geriatrisk seksjon er involvert i utformingen av pasientforløp internt i sykehuset og i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og har bidratt til å innføre kartleggingsverktøy for skrøpelighet i innkomstjournalen. 

Arbeidsoppgaver

 • Geriatrisk overlege har i samarbeid med øvrige overleger hovedansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter i egen seksjon. I tillegg inngår generell vakt i medisinsk avdeling og tilsynsvirksomhet ved øvrige seksjoner. Øvrige overlegeoppgaver er supervisjon og veiledning av LIS, og å bidra i internundervisningen og i kvalitetsarbeid.   

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i geriatri. Søkere med annen spesialitet med relevant erfaring vil bli vurdert. Utdanningskandidater i geriatri oppfordres også til å søke. 
 • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen, både spesialist- og kommunehelsetjeneste    
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter i norsk språk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med kvalitetsforbedring, undervisning og forskning
 • Gode ferdigheter i kliniske IKT-systemer

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Du kan arbeide selvstendig, men har også gode samarbeidsevner, både med egen og andre yrkesgrupper
 • Du er ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og fleksibel, og er vant med å håndtere høyt arbeidstempo. 
 • Du motiveres av å forbedre helsetjenester
 • Du motiveres av god kommunikasjon både med pasienter, pårørende og kollegaer    

Vi tilbyr

 • Et godt kollegialt og tverrfaglig miljø med engasjerte fagpersoner.
 • Gode muligheter for å delta i kvalitetsforbedring, fagutvikling, undervisning og forskning.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91884818
Navn: Dyveke Gleditsch
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90942466
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF - Geriatrisk seksjon - fagressurs
Halfdan Wilhelmsens Alle 17
3116 Tønsberg