Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid. Vi har to egne avdelinger med fokus på palliasjon. Hospice Sangen er en dagenhet hvor et tverrfaglig team tilbyr hjemmeboende, alvorlig kronisk syke, lindrende behandling, støtte og omsorg. Avdelingen tar imot 10-15 pasienter daglig i ukedagene, enheten er lokalisert på Hamar

Ved Hospice Sangen har vi nå ledig vikariat for: 
50 % vikariat for overlege, med tiltredelse snarest. 

Stillingen er en dagstilling, 40 t (37,5 + 2,5) pr uke, med arbeidstid fra 8.00 – 16.00, 3 dager per uke i turnus.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og er preget av høy serviceinnstilling ovenfor våre pasienter. Teamet i enheten er bredt tverrfaglig sammensatt, hvor åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene er en selvfølge. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker. Du bør være dynamisk, service innstilt og samarbeidsvillig. Egenskaper som gode kommunikasjonsevner og evne til å arbeide i team vektlegges.

Arbeidsoppgaver:
 • Vurdering av henvisninger til enheten, og pasientens berettigelse til dagbehandling
 • Polikliniske konsultasjon og ambulante hjemmebesøk
 • Ansvarlig for pasientbehandling gjennom forløpet i samarbeid med resten av det tverrfaglig team
 • Oppfølging av pårørende gjennom samtale
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon
 • Gode kommunikasjonsevne med pasienter og pårørende i en vanskelig livsfase
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Berikende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • Pensjonsordning i KLP
 • Gode velferdsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Bente Sydtangen
Telefon: 915 41 472
Navn: Anita Knapperholen
Telefon: 415 55 045
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO