Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hamar sykehus er sentralt plassert ved Mjøsa ca 50 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen og litt over 1 time til Oslo sentrum. Kirurgisk avdeling Hamar har urologi, karkirurgi og bryst-endokrinkirurgisk samt plastikk-kirurgi med primæropptaksområde på 360 000 innbyggere og gastrokirurgisk seksjon med primæropptaksområde på 160 000 innbyggere. Til sammen i 2019 hadde vi på kirurgisk avdeling 32 670 pasientkontakter, hvorav 23 170 polikliniske,-2565 dagkirurgiske og 6935 døgnkontakter. Vi er i tillegg traumesykehuset for gamle Hedmark med til sammen ca 400 traumemottak i året. Vi har per tid fullverdig utdanningsmulighet for generellkirurgi (Tidligere gruppe I+II), og det som tidligere ble regnet som Gruppe II status for gastro, uro, bryst-endokrinkir., kar og plastikk. Vikariatet som lyses ut blir i generell kirurgi. Vi har mulighet for videreutdanning innen urologi, plastikk, kar og bryst-endokrinkirurgi i tillegg til gastrokir. Vi har en omfattende kirurgisk tjeneste og med en faglig sterk røntgen/intervensjon og intensiv/anestesiavd. så har vi kompleks kirurgi og oppfølging av disse pasientgruppene. Et godt sted for å utdanne seg som bløtdelskirurg uansett fagfelt.

Avdelingen har følgende stilling ledig: 

Lege i spesialisering 2/3 innen generell kirurgi, 6 måneders vikariat. Ledig f.o.m. 01.04.2023.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger.  

Et fullt kirurgisk utdanningsløp på Hamar kan i visse tilfeller innebære tidsbegrenset ansettelse på Gjøvik eller Lillehammer sykehus for å få dekket ulike læringsmål, etter nærmere avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens registrering, kvalitets og forbedringsarbeide
 • Vakttjeneste i 10-delt generell vakt med delt vaktdøgn 
 • Poliklinisk arbeide inkludert gastro,- coloskopi virksomhet.
 • Kirurgisk tjeneste
 • Mottaks- og posttjeneste 
 • Undervisningsoppgaver  

Kvalifikasjoner

 • Beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge og har fullført LIS 1 utdanning.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeide og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Pernilla Olsson
Tittel: konst. avd.overlege
Telefon: 90235885
E-post: pernilla.olsson@sykehuset-innlandet.no
Navn: Lars Martin Rekkedal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90041959
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar